Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Bergen (L) - Publiek Melden

Gemeente Bergen (L) is actief bezig met de openbare ruimte. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de lichtmasten maar ook aan zwerf afval op straat. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Woon je in Afferden L, Bergen L, Siebengewald, Well L, Wellerlooi dan val je ook onder Gemeente Bergen (L). Gemeente Bergen (L) is een gemeente in de Provincie Limburg.

Logo Gemeente Bergen (L)

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Bergen (L) kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@bergen.nl
Website: http://www.bergen.nl

Bezoekers adres

Raadhuisstraat 2
5854 AX BERGEN L

Post adres

Postbus 140
5854 ZJ BERGEN L

Digitaal

Website: www.bergen.nl
E-mail: info@bergen.nl

Telefoon

Algemeen: (0485) 34 83 83

Oppervlakte

108,5 KM2

Aantal Inwoners

13.119

Inwoners per km2

120

Waterschap Waterschap Limburg

Bezoekers adres
Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond

Post adres
Postbus 2207
6040 CC Roermond

website: https://www.waterschaplimburg.nl
E-mail: info@waterschaplimburg.nl

Onderwijs

Basisonderwijs
Rooms Katholieke Basisschool 't DiekskeAfferden Lhttp://www.diekske.nl
Basisschool De FonteinBergen Lhttp://www.fontein-bergen.nl
Openbare Daltonbasisschool De KlimopBergen Lb 
Basisschool 't KendelkeBergen Lb 
Basisschool St VitusWell Lhttp://www.vitusschool.nl
Rooms Katholieke Basisschool Sint CatharinaWellerlooihttp://www.bscatharina.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 31-01-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 19-02-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 19-02-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.