Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Enkhuizen - Publiek Melden

Gemeente Enkhuizen is actief met het beheren van de openbare ruimte. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de openbare verlichting of stoeptegels die gevaarlijk liggen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen worden meestal snel opgepakt zodat we gezamenlijk zorgen dat onze gemeente, stad of dorp veilig blijft.

Logo Gemeente Enkhuizen

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Enkhuizen kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: stadhuis@enkhuizen.nl
Website: http://www.enkhuizen.nl

Bezoekers adres

Hoogstraat 11
1601 KT ENKHUIZEN

Post adres

Postbus 11
1600 AA ENKHUIZEN

Digitaal

Website: www.enkhuizen.nl
E-mail: stadhuis@enkhuizen.nl

Oppervlakte

16,53 KM2

Aantal Inwoners

18.476

Inwoners per km2

1.117

Burgemeester

Dhr. E.A. van Zuijlen

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen voor MAVO HAVO VWOEnkhuizenhttp://www.rsg-enkhuizen.nl
Basisonderwijs
Montessori BassisschoolEnkhuizenhttp://www.montessori-enkhuizen.nl
Openbare Basisschool De TweemasterEnkhuizen 
Openbare Basisschool Het DriespanEnkhuizenhttp://www.obshetdriespan.nl
Protestants Christelijke Basisschool EnkhuizenEnkhuizenhttp://www.hetmozaiek-enkhuizen.nl
Rooms Katholieke Basisschool De HoeksteenEnkhuizenhttp://www.skowf.nl/site/dehoeksteen
Rooms Katholieke Basisschool PancratiusEnkhuizenhttp://www.skowf.nl/site/pancratius
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 30-04-2022
PubliekMelden.nl. Laatste update: 30-05-2022
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 30-05-2022

Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V. Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente.