Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Etten-Leur - Publiek Melden

Binnen Gemeente Etten-Leur is de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, en pleinen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Gemeente Etten-Leur is een gemeente in de Provincie Noord-Brabant.

Logo Gemeente Etten-Leur

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Etten-Leur kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@etten-leur.nl
Website: http://www.etten-leur.nl

Bezoekers adres

Roosendaalseweg 4
4875 AA ETTEN-LEUR

Post adres

Postbus 10100
4870 GA ETTEN-LEUR

Digitaal

Website: www.etten-leur.nl
E-mail: info@etten-leur.nl

Telefoon

Algemeen: 14 076

Oppervlakte

55,9 KM2

Aantal Inwoners

45.237

Inwoners per km2

809

Waterschap Aa en Maas

Bezoekers adres
Pettelaarpark 70
5216 PP 's-Hertogenbosch

Post adres
Postbus 5049
5201 GA 's-Hertogenbosch

website: https://www.aaenmaas.nl
E-mail: info@aaenmaas.nl

Waterschap Brabantse Delta

Bezoekers adres
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Post adres
Postbus 5520
4801 DZ Breda

website: https://www.brabantsedelta.nl/artikel/algemene-onderdelen/contact/contactformulier.html
E-mail: info@brabantsedelta.nl

Waterschap De Dommel

Bezoekers adres
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Post adres
Postbus 10001
5280 DA Boxtel

website: https://www.dommel.nl
E-mail: info@dommel.nl

Onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs
CurioEtten-leurhttp://www.curio.nl
Voortgezet Onderwijs
CurioEtten-leurhttp://www.curio.nl
KSE (Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur e.o.)Etten-leurhttp://www.k-s-e.nl
Munnikenheide College voor MAVO VBO LWOOEtten-leurhttp://www.munnikenheidecollege.nl
Basisonderwijs
Basisschool De SpringplankEtten-leurhttp://www.springplankettenleur.nl
Basisschool De ToverlaarsEtten-leurhttp://www.toverlaars.nl
De LeestEtten-leurhttps://obsdeleest.nl
Katholieke Basisschool 't CarillonEtten-leurhttp://www.bscarillon.nl
Katholieke Basisschool D'n OverkantEtten-leurhttp://www.dn-overkant.nl
Katholieke basisschool De 4 HeemskinderenEtten-leurhttp://www.4hk.nl
Katholieke Basisschool De AventurijnEtten-leurhttps://www.kbsdeaventurijn.nl/
Katholieke Basisschool De HasselbraamEtten-leurhttp://www.bshasselbraam.nl
Katholieke Basisschool De HofsteeEtten-leurhttp://www.kbsdehofstee.nl
Katholieke Basisschool De PontusEtten-leurhttp://www.depontus.nl
Katholieke Basisschool De Pontus-SchoenmakershoekEtten-leurhttp://www.depontus-smh.nl
Protestants Christelijke basisschool de KlankhofEtten-leurhttp://www.klankhof-ettenleur.nl
Vincent van GoghschoolEtten-leurhttp://www.devincent-ettenleur.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 25-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.