Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Etten-Leur - Publiek Melden

Binnen Gemeente Etten-Leur is de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, en pleinen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen.

Logo Gemeente Etten-Leur

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Etten-Leur kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@etten-leur.nl
Website: http://www.etten-leur.nl

Bezoekers adres

Roosendaalseweg 4
4875 AA ETTEN-LEUR

Post adres

Postbus 10100
4870 GA ETTEN-LEUR

Digitaal

Website: www.etten-leur.nl
E-mail: info@etten-leur.nl

Oppervlakte

55,9 KM2

Aantal Inwoners

44.152

Inwoners per km2

789

Waterschap Brabantse Delta

Bezoekers adres

Bouvignelaan 5 5
4836 AA Breda

Post adres

Postbus 5520
4801 DZ Breda

website: https://www.brabantsedelta.nl
E-mail: info@brabantsedelta.nl

Onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs
CurioEtten-leurhttp://www.curio.nl
Voortgezet Onderwijs
CurioEtten-leurhttp://www.curio.nl
KSE (Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur e.o.)Etten-leurhttp://www.k-s-e.nl
Munnikenheide College voor MAVO VBO LWOOEtten-leurhttp://www.munnikenheidecollege.nl
Basisonderwijs
Basisschool De SpringplankEtten-leurhttp://www.springplankettenleur.nl
Basisschool De ToverlaarsEtten-leurhttp://www.toverlaars.nl
Katholieke Basisschool 't CarillonEtten-leurhttp://www.bscarillon.nl
Katholieke Basisschool D'n OverkantEtten-leurhttp://www.dn-overkant.nl
Katholieke basisschool De 4 HeemskinderenEtten-leurhttp://www.4hk.nl
Katholieke Basisschool De AventurijnEtten-leurhttps://www.kbsdeaventurijn.nl/
Katholieke Basisschool De HasselbraamEtten-leurhttp://www.bshasselbraam.nl
Katholieke Basisschool De HofsteeEtten-leurhttp://www.kbsdehofstee.nl
Katholieke Basisschool De KeenEtten-leurhttp://www.depontus-keen.nl
Katholieke Basisschool De Pontus-SchoenmakershoekEtten-leurhttp://www.depontus-smh.nl
Protestants Christelijke basisschool de KlankhofEtten-leurhttp://www.klankhof-ettenleur.nl
Vincent van GoghschoolEtten-leurhttp://www.devincent-ettenleur.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 21-10-2022
PubliekMelden.nl. Laatste update: 05-12-2022
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 30-05-2022

Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V. Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente.