Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Someren - Publiek Melden

Gemeente Someren is actief met het beheren van de openbare ruimte. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de openbare verlichting of stoeptegels die gevaarlijk liggen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen worden meestal snel opgepakt zodat we gezamenlijk zorgen dat onze gemeente, stad of dorp veilig blijft. Andere plaatsen binnen de gemeente zijn: Lierop

Logo Gemeente Someren

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Someren kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: gemeente@someren.nl
Website: http://www.someren.nl

Bezoekers adres

Wilhelminaplein 1
5711 EK SOMEREN

Post adres

Postbus 290
5710 AG SOMEREN

Digitaal

Website: www.someren.nl
E-mail: gemeente@someren.nl

Oppervlakte

80,10 KM2

Aantal Inwoners

19.701

Inwoners per km2

245

Waterschap Aa en Maas

Bezoekers adres

Pettelaarpark 70
5216 PP 's-Hertogenbosch

Post adres

Postbus 5049
5201 GA 's-Hertogenbosch

website: https://www.aaenmaas.nl
E-mail: info@aaenmaas.nl

Waterschap De Dommel

Bezoekers adres

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Post adres

Postbus 10001
5280 DA Boxtel

website: https://www.dommel.nl
E-mail: info@dommel.nl

Onderwijs

Basisonderwijs
Basisschool De VonderSomerenhttp://www.bsdevonder.nl
Basisschool t RendalLierophttp://www.rendal.nl
De Diamant BasisschoolSomerenhttp://www.bsdediamant.nl
LeerrijkSomerenhttp://www.bsleerrijk.nl
Openbare Basisschool RanonkelSomerenhttp://www.obsderanonkel.nl
Rooms Katholieke Basisschool Sint JozefSomerenhttp://www.bs-someren-heide.nl
Rooms Katholieke Maria-SchoolSomerenhttp://www.mariaschoolsomeren.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 03-11-2022
PubliekMelden.nl. Laatste update: 05-12-2022
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 30-05-2022

Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V. Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente.