Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Súdwest Fryslân - Publiek Melden

Gemeente Súdwest Fryslân vindt veiligheid binnen de openbare ruimte belangrijk. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de verlichting buiten maar ook aan zwerf afval of struikelgevaar met stoeptegels. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen worden meestal snel opgepakt zodat we gezamenlijk zorgen dat onze gemeente, stad of dorp veilig blijft.

Logo Gemeente Súdwest Fryslân

Bezoekers adres

Marktstraat 15
8601 CR SNEEK

Post adres

Postbus 10000
8600 HA SNEEK

Digitaal

Website: www.sudwestfryslan.nl
E-mail: info@gemeentesudwestfryslan.nl

Oppervlakte

34.04 km2

Aantal Inwoners

82.495

Inwoners per km2

2.423

Burgemeester

Mw. mr. drs. J.A. de Vries

Basisonderwijs