Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Terneuzen - Publiek Melden

Binnen Gemeente Terneuzen is de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, en pleinen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Woon je in Axel, Biervliet, Hoek, Koewacht, Overslag, Philippine, Sas Van Gent, Sluiskil, Spui, Westdorpe, Zaamslag, Zuiddorpe dan val je ook onder Gemeente Terneuzen. Gemeente Terneuzen is een gemeente in de Provincie Zeeland.

Logo Gemeente Terneuzen

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Terneuzen kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: gemeente@terneuzen.nl
Website: http://www.terneuzen.nl

Bezoekers adres

Stadhuisplein 1
4531 GZ TERNEUZEN

Post adres

Postbus 35
4530 AA TERNEUZEN

Digitaal

Website: www.terneuzen.nl
E-mail: gemeente@terneuzen.nl

Telefoon

Algemeen: 14 0115

Oppervlakte

318,04 KM2

Aantal Inwoners

55.132

Inwoners per km2

173

Waterschap Scheldestromen

Bezoekers adres
Kanaalweg 1
4337 PA Middelburg

Post adres
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

website: https://scheldestromen.nl
E-mail: info@scheldestromen.nl

Onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs
Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatieTerneuzenhttp://www.scalda.nl
Voortgezet Onderwijs
De Sprong, hoofdlocatieTerneuzenhttps://www.praktijkschooldesprong.nl/
De Sprong, locatie SchuberthofTerneuzenhttps://www.praktijkschooldesprong.nl/
Lodewijk College voor Vwo Havo Mavo Vmbo LwooTerneuzen 
Lodewijk College voor Vwo Havo Mavo Vmbo LwooTerneuzenhttp://www.lodewijkcollege.nl
Lodewijk College voor Vwo Havo Mavo Vmbo LwooTerneuzenhttp://www.lodewijkcollege.nl
Rooms Katholieke Scholengemeenschap Reynaert College Lyceum Havo Mavo Vbo LwooTerneuzen 
Zwin College Scholengemeenschap voor Vmbo Havo Atheneum GymnasiumTerneuzen 
Basisonderwijs
Basisschool de Warande Protestants Christelijk OnderwijsAxelhttp://www.warande-axel.nl
De SterrenprachtAxelhttp://www.desterrenpracht-levwn.nl
Prinses MarijkeschoolAxelhttp://marijkeschool.ogperspecto.nl
Sint AntoniusschoolAxelhttp://antoniusaxel.ogperspecto.nl
Openbare basisschool t GeuzennestBiervliethttp://tgeuzennest.ogperspecto.nl
De DriesprongHoekhttp://www.basisschooldedriesprong.com
Rooms Katholieke Basisschool De VlaswiekKoewachthttp://vlaswiek.ogperspecto.nl
Basisschool LaureynPhilippinehttp://laureyn.ogperspecto.nl
Basisschool De StatieSas Van Genthttp://destatie.ogperspecto.nl
Basisschool De SteigerTerneuzenhttp://desteiger.ogperspecto.nl
Christelijke Basisschool de ParelTerneuzenhttp://www.cbs-deparel.nl
De IrisschoolTerneuzenhttp://irisschool.ogperspecto.nl
De Oude VaartTerneuzenhttp://www.deoudevaart.nl
De StelleTerneuzenhttp://www.stelle-zeemeeuw.nl
De TwijnTerneuzenhttp://twijn.ogperspecto.nl
Ds. D. L. AangeenbrugschoolTerneuzen 
Kindcentrum Stelle-ZeemeeuwTerneuzenhttp://www.cbsdestelle.nl
Prins Willem van OranjeschoolTerneuzenhttp://www.pwvo.com
RK Basisschool De KameleonTerneuzenhttp://dekameleon.ogperspecto.nl
Rooms Katholieke Basisschool De KreekeWestdorpehttp://dekreeke.ogperspecto.nl
Basisschool De TorenbergZaamslaghttp://www.torenberg.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 14-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.