Publieke ruimte - Openbare ruimte

Test provincie Fictief - Publiek Melden

Bezoekers adres

Post adres

Digitaal

Website:
E-mail: zuidholland@pzh.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 12-06-2023
Register van Overheidsorganisaties. Laatste controle: 05-06-2023
PubliekMelden.nl. Laatste update: 19-06-2023

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.