Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Wijchen - Publiek Melden

Binnen Gemeente Wijchen is de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, en pleinen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Woon je in Balgoij, Batenburg, Bergharen, Hernen, Leur, Niftrik dan val je ook onder Gemeente Wijchen. Gemeente Wijchen is een gemeente in de Provincie Gelderland.

Logo Gemeente Wijchen

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Wijchen kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: gemeente@wijchen.nl
Website: http://www.wijchen.nl

Bezoekers adres

Kasteellaan 27
6602 DB WIJCHEN

Post adres

Postbus 9000
6600 HA WIJCHEN

Digitaal

Website: www.wijchen.nl
E-mail: gemeente@wijchen.nl

Telefoon

Algemeen: (088) 432 70 00

Oppervlakte

69,58 KM2

Aantal Inwoners

41.545

Inwoners per km2

597

Waterschap Rijn en IJssel

Bezoekers adres
Liemersweg 2
7006 GG Doetinchem

Post adres
Postbus 148
7000 AC Doetinchem

website: https://www.wrij.nl
E-mail: info@wrij.nl

Waterschap Rivierenland

Bezoekers adres
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel

Post adres
Postbus 599
4000 AN Tiel

website: https://www.waterschaprivierenland.nl
E-mail: info@wsrl.nl

Waterschap Vallei en Veluwe

Bezoekers adres
Steenbokstraat 10
7324 AX Apeldoorn

Post adres
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

website: https://bovi2050.nl/blauw-omgevingsprogramma-2022-2027/
E-mail: servicedesk@vallei-veluwe.nl

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Maaswaal College voor Gymnasium Atheneum Havo Vmbo LwooWijchenhttp://www.maaswaalcollege.nl
Maaswaal College voor Gymnasium Atheneum Havo Vmbo LwooWijchenhttp://www.maaswaalcollege.nl
Pro College Wijchen voor praktijkonderwijsWijchenhttp://www.procollege.nl
Basisonderwijs
RoncalliBalgoijhttp://www.bsroncalli.nl
Rooms Katholieke Basisschool RoncalliBalgoijhttp://www.bsroncalli.nl
Basisschool St Jan BaptistBatenburghttp://www.bsbaptist.nl
De BaptistBatenburghttp://www.bsbaptist.nl
Interconfessionele Basisschool WingerdBergharenhttp://www.wingerd-bergharen.nl
WingerdBergharenhttp://www.wingerd-bergharen.nl
Heilig HartschoolHernenhttp://www.bs-heilighart.nl
Basisschool Sint JozefNiftrikhttp://www.bsstjozef.nl
Daltonschool Sint JozefNiftrikhttp://www.bsstjozef.nl
AntoniusschoolWijchenhttp://www.antonius-alverna.nl
Basissch De ViersprongWijchenhttp://www.viersprong-wijchen.nl
Basisschool AntoniusWijchenhttp://www.antonius-alverna.nl
Basisschool St PaschalisWijchenhttp://www.paschalisschool.nl
De Bonte BoomhutWijchenhttp://www.debonteboomhut.nl
De BuizerdWijchenhttp://www.bsbuizerd.nl
De TrinoomWijchenhttp://www.trinoom.nl
De ViersprongWijchenhttp://www.viersprongwijchen.nl
Het ZuiderpadWijchenhttp://www.zuiderpad.nl
Jenaplanschool de BuizerdWijchenhttp://www.bsbuizerd.nl
Kindcentrum WestwijzerWijchenhttp://www.kindcentrumwestwijzer.nl
Openbare Basisschool TrinoomWijchenhttp://www.trinoom.nl
PaschalisschoolWijchenhttp://www.paschalisschool.nl
PaulusschoolWijchenhttp://www.paulus-school.nl
Paulusschool v BSOWijchenhttp://www.paulus-school.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.