Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Bergen op Zoom - Publiek Melden

Binnen Gemeente Bergen op Zoom is de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, en pleinen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Woon je in Bergen Op Zoom, Halsteren, Lepelstraat dan val je ook onder Gemeente Bergen op Zoom. Gemeente Bergen op Zoom is een gemeente in de Provincie Noord-Brabant.

Logo Gemeente Bergen op Zoom

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Bergen op Zoom kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Website: https://ovstoringbw.realm2m.nl/hoe-werkt-het/intro
Email: stadskantoor@bergenopzoom.nl
Website: http://www.bergenopzoom.nl

Bezoekers adres

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR BERGEN OP ZOOM

Post adres

Postbus 35
4600 AA BERGEN OP ZOOM

Digitaal

Website: www.bergenopzoom.nl
E-mail: stadskantoor@bergenopzoom.nl

Telefoon

Algemeen: (0164) 27 70 00

Oppervlakte

100,0 KM2

Aantal Inwoners

69.694

Inwoners per km2

696

Waterschap Aa en Maas

Bezoekers adres
Pettelaarpark 70
5216 PP 's-Hertogenbosch

Post adres
Postbus 5049
5201 GA 's-Hertogenbosch

website: https://www.aaenmaas.nl
E-mail: info@aaenmaas.nl

Waterschap Brabantse Delta

Bezoekers adres
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Post adres
Postbus 5520
4801 DZ Breda

website: https://www.brabantsedelta.nl/artikel/algemene-onderdelen/contact/contactformulier.html
E-mail: info@brabantsedelta.nl

Waterschap De Dommel

Bezoekers adres
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Post adres
Postbus 10001
5280 DA Boxtel

website: https://www.dommel.nl
E-mail: info@dommel.nl

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Curio isk Bergen op ZoomBergen Op Zoomhttp://www.curio.nl
Curio vmbo, locatie Curio pomonaBergen Op Zoomhttp://www.curio.nl
Het Kwadrant School voor Praktijk OnderwijsBergen Op Zoomhttp://www.hetkwadrant-boz.nl
OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. voor Lyceum Havo Mavo Vbo LwooBergen Op Zoomhttp://www.mollerjuvenaat.nl
OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o., MollerJuvenaatBergen Op Zoomhttp://www.sgboz.nl
Regionale Scholengemeenschap 't Rijks School voor Lyceum Havo MavoBergen Op Zoom 
Regionale Scholengemeenschap 't Rijks School voor Lyceum Havo MavoBergen Op Zoomhttp://www.rsgrijks.nl
Roncalli Scholengemeenschap voor Ath Havo MavoBergen Op Zoomhttp://www.roncalli-boz.nl
Curio vmboHalsterenhttp://www.curio.nl
Basisonderwijs
Basisschool De AanloopBergen Op Zoomhttp://www.aanloopboz.nl
Basisschool De KrabbenkooiBergen Op Zoomhttp://www.krabbenkooi.nl
Basisschool Marco PoloBergen Op Zoomhttp://www.bsmarcopolo.nl
Basisschool OostBergen Op Zoomhttp://www.basisschooloost.nl
Christelijke Basisschool De GrebbeBergen Op Zoomhttp://www.grebbe.nl
Eerste MontessorischoolBergen Op Zoomhttp://www.montessori-boz.nl
Islamitische BasisschoolBergen Op Zoomhttp://www.elfeth.nl
Kindcentrum KiemkadeBergen Op Zoomhttp://www.basisschooloost.nl
Openbare Basisschool de KreekBergen Op Zoomhttp://www.obsdekreek.nl
Openbare Basisschool De NoordsterBergen Op Zoomhttp://www.de-noordster.nl
RK Basisschool Anton van DuinkerkenBergen Op Zoomhttp://www.antonvanduinkerken.nl
RK Basisschool De BorghoekBergen Op Zoomhttp://www.borghoek.nl
RK Basisschool Het KompasBergen Op Zoomhttp://www.hetkompas.info
RK Basisschool Het PaletBergen Op Zoomhttp://www.basisschool-hetpalet.nl
RK Basisschool Sancta MariaBergen Op Zoomhttp://www.smaria.eu
Rooms Katholieke Basisschool De WelleBergen Op Zoomhttps://www.lps-dewelle.nl/
Rooms Katholieke Basisschool LodijkeBergen Op Zoomhttp://www.lodijke.nl
Rooms Katholieke Basisschool OctopusBergen Op Zoomhttp://www.basisschooloctopus.nl
Vrijeschool De ZeeridderBergen Op Zoomhttp://www.vrijeschooldezeeridder.nl
Christelijke Basisschool De SpringplankBergen Op Zoom 
RK Basisschool St MaartenHalsterenhttp://www.stmaartenschool.nl
Rooms Katholieke Basisschool De BiezenhofHalsterenhttp://www.biezenhof.nl
Rooms Katholieke Basisschool De ToermalijnHalsterenhttp://www.detoermalijnschool.nl
Vereniging Basisschool Rode SchouwHalsterenhttp://www.rodeschouw.nl
RK Basisschool De WegwijzerLepelstraathttp://www.basisschooldewegwijzer.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 24-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.