Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Best - Publiek Melden

Gemeente Best is actief bezig met de openbare ruimte. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de lichtmasten maar ook aan zwerf afval op straat. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen.

Logo Gemeente Best

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Best kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@gemeentebest.nl
Website: http://www.gemeentebest.nl

Bezoekers adres

Raadhuisplein 1
5683 EA BEST

Post adres

Postbus 50
5680 AB BEST

Digitaal

Website: www.gemeentebest.nl
E-mail: info@gemeentebest.nl

Oppervlakte

35 KM2

Aantal Inwoners

29.497

Inwoners per km2

842

Burgemeester

Dhr. J.G.M.T. Ubachs

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Voortgezet Onderwijs Best-OirschotBesthttp://www.voboscholen.nl
Basisonderwijs
Br!cksBesthttp://www.kindcentrumbricks.nl
De KlimboomBesthttp://www.klimboom.nl
De ZevensprongBesthttp://www.zevensprong.nl
ImmanuelBesthttp://www.immanuel-levwn.nl
Kindcentrum AntoniusBesthttp://www.antoniusbest.nl
Kindcentrum de KiezelBesthttp://www.kindcentrumdekiezel.nl
Kindcentrum PlatijnBesthttp://www.kindcentrumplatijn.nl
Rooms Katholieke Basisschool De HeydonckBesthttp://www.bs-heydonck.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 19-04-2022
PubliekMelden.nl. Laatste update: 30-05-2022
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 30-05-2022

Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V. Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente.