Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Best - Publiek Melden

Gemeente Best is actief bezig met de openbare ruimte. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de lichtmasten maar ook aan zwerf afval op straat. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Gemeente Best is een gemeente in de Provincie Noord-Brabant.

Logo Gemeente Best

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Best kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@gemeentebest.nl
Website: http://www.gemeentebest.nl

Bezoekers adres

Raadhuisplein 1
5683 EA BEST

Post adres

Postbus 50
5680 AB BEST

Digitaal

Website: www.gemeentebest.nl
E-mail: info@gemeentebest.nl

Telefoon

Algemeen: (0499) 36 09 11

Oppervlakte

35,0 KM2

Aantal Inwoners

30.897

Inwoners per km2

882

Waterschap Aa en Maas

Bezoekers adres
Pettelaarpark 70
5216 PP 's-Hertogenbosch

Post adres
Postbus 5049
5201 GA 's-Hertogenbosch

website: https://www.aaenmaas.nl
E-mail: info@aaenmaas.nl

Waterschap Brabantse Delta

Bezoekers adres
Bouvignelaan 5 5
4836 AA Breda

Post adres
Postbus 5520
4801 DZ Breda

website: https://www.brabantsedelta.nl/artikel/algemene-onderdelen/contact/contactformulier.html
E-mail: info@brabantsedelta.nl

Waterschap De Dommel

Bezoekers adres
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Post adres
Postbus 10001
5280 DA Boxtel

website: https://www.dommel.nl
E-mail: info@dommel.nl

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Voortgezet Onderwijs Best-OirschotBesthttp://www.voboscholen.nl
Basisonderwijs
Aarlesche ErvenBest 
Br!cksBesthttp://www.kindcentrumbricks.nl
De KlimboomBesthttp://www.klimboom.nl
De ZevensprongBesthttp://www.zevensprong.nl
ImmanuelBesthttp://www.immanuel-levwn.nl
Kindcentrum AntoniusBesthttp://www.antoniusbest.nl
Kindcentrum De HeydonckBesthttps://www.bs-heydonck.nl
Kindcentrum de KiezelBesthttp://www.kindcentrumdekiezel.nl
Kindcentrum PlatijnBesthttp://www.kindcentrumplatijn.nl
Rooms Katholieke Basisschool De HeydonckBesthttps://www.bs-heydonck.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 27-04-2023
PubliekMelden.nl. Laatste update: 19-06-2023
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 19-06-2023

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.