Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Son en Breugel - Publiek Melden

Gemeente Son en Breugel is actief bezig met de openbare ruimte. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de lichtmasten maar ook aan zwerf afval op straat. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Gemeente Son en Breugel is een gemeente in de Provincie Noord-Brabant.

Logo Gemeente Son en Breugel

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Son en Breugel kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: gemeente@sonenbreugel.nl
Website: http://www.sonenbreugel.nl

Bezoekers adres

Raadhuisplein 1
5691 AL SON EN BREUGEL

Post adres

Postbus 8
5690 AA SON EN BREUGEL

Digitaal

Website: www.sonenbreugel.nl
E-mail: gemeente@sonenbreugel.nl

Telefoon

Algemeen: (0499) 49 14 91

Oppervlakte

26,49 KM2

Aantal Inwoners

17.959

Inwoners per km2

677

Waterschap Aa en Maas

Bezoekers adres
Pettelaarpark 70
5216 PP 's-Hertogenbosch

Post adres
Postbus 5049
5201 GA 's-Hertogenbosch

website: https://www.aaenmaas.nl
E-mail: info@aaenmaas.nl

Waterschap Brabantse Delta

Bezoekers adres
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Post adres
Postbus 5520
4801 DZ Breda

website: https://www.brabantsedelta.nl/artikel/algemene-onderdelen/contact/contactformulier.html
E-mail: info@brabantsedelta.nl

Waterschap De Dommel

Bezoekers adres
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Post adres
Postbus 10001
5280 DA Boxtel

website: https://www.dommel.nl
E-mail: info@dommel.nl

Onderwijs

Basisonderwijs
Basisschool de BloktempelSon En Breugelhttp://www.bloktempel.nl
Basisschool de RuimteSon En Breugelhttp://www.deruimte-sterrenschool.nl
Basisschool De SonnewijzerSon En Breugelhttp://www.sonnewijzer.nl
Basisschool De StoklandSon En Breugelhttp://www.stokland.nl
BuitensteBinnen BasisschoolSon En Breugelhttp://www.obsbuitenstebinnen.nl
De HarlekijnSon En Breugelhttp://www.bsdeharlekijn.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.