Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Blaricum - Publiek Melden

Binnen Gemeente Blaricum is de veilgheid in de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen van burgers worden altijd erg gewaardeerd en snel opgepakt. Gemeente Blaricum is een gemeente in de Provincie Noord-Holland.

Logo Gemeente Blaricum

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Blaricum kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@blaricum.nl
Website: http://www.blaricum.nl

Bezoekers adres

Kerklaan 16
1261 JB BLARICUM

Post adres

Postbus 71
3755 ZH EEMNES

Digitaal

Website: www.blaricum.nl
E-mail: info@blaricum.nl

Telefoon

Algemeen: (035) 751 32 22

Oppervlakte

15,59 KM2

Aantal Inwoners

12.490

Inwoners per km2

801

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekers adres
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam

Post adres
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

website: https://www.agv.nl/contact/contactformulier

Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bezoekers adres
Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard

Post adres
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard

website: https://www.hhnk.nl
E-mail: post@hhnk.nl

Onderwijs

Basisonderwijs
Basisschool BijvanckBlaricumhttp://www.obsbijvanck.nl
Basisschool DorpBlaricumhttp://www.obblaricum.nl
Katholieke Basisschool BlaricumBlaricumhttp://www.kbsdepionier.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 08-07-2023
PubliekMelden.nl. Laatste update: 16-10-2023
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 16-10-2023

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.