Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Blaricum - Publiek Melden

Binnen Gemeente Blaricum is de veilgheid in de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen van burgers worden altijd erg gewaardeerd en snel opgepakt. Gemeente Blaricum is een gemeente in de Provincie Utrecht.

Logo Gemeente Blaricum

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Blaricum kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@blaricum.nl
Website: http://www.blaricum.nl

Bezoekers adres

Zuidersingel 5
3755 AZ Eemnes

Post adres

Postbus 71
3755 ZH EEMNES

Digitaal

Website: www.blaricum.nl
E-mail: info@blaricum.nl

Telefoon

Algemeen: (035) 751 32 22

Oppervlakte

15,59 KM2

Aantal Inwoners

12.724

Inwoners per km2

816

Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Bezoekers adres
Poldermolen 2
3994 DD Houten

Post adres
Postbus 550
3990 GJ Houten

website: https://www.hdsr.nl
E-mail: post@hdsr.nl

Onderwijs

Basisonderwijs
Basisschool BijvanckBlaricumhttp://www.obsbijvanck.nl
Basisschool DorpBlaricumhttp://www.obblaricum.nl
Katholieke Basisschool BlaricumBlaricumhttp://www.kbsdepionier.nl
KBS De PionierBlaricumhttp://www.kbsdepionier.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.