Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Eemnes - Publiek Melden

Gemeente Eemnes is actief met het beheren van de openbare ruimte. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de openbare verlichting of stoeptegels die gevaarlijk liggen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen worden meestal snel opgepakt zodat we gezamenlijk zorgen dat onze gemeente, stad of dorp veilig blijft. Gemeente Eemnes is een gemeente in de Provincie Utrecht.

Logo Gemeente Eemnes

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Eemnes kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@eemnes.nl
Website: http://www.eemnes.nl

Bezoekers adres

Zuidersingel 1
3755 AZ EEMNES

Post adres

Postbus 71
3755 ZH EEMNES

Digitaal

Website: www.eemnes.nl
E-mail: info@eemnes.nl

Telefoon

Algemeen: 14 035

Oppervlakte

33,67 KM2

Aantal Inwoners

9.755

Inwoners per km2

289

Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Bezoekers adres
Poldermolen 2
3994 DD Houten

Post adres
Postbus 550
3990 GJ Houten

website: https://www.hdsr.nl
E-mail: post@hdsr.nl

Onderwijs

Basisonderwijs
De 7 - SprongEemneshttp://www.7sprong-eemnes.nl
De HobbitsteeEemneshttp://www.hobbitstee.nl
MariaschoolEemneshttp://www.mariaschooleemnes.nl
Openbare Basisschool De ZuidwendEemneshttp://www.dezuidwend.nl
Rooms Katholieke Basisschool De HobbitsteeEemneshttp://www.hobbitstee.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.