Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Bunnik - Publiek Melden

Gemeente Bunnik is actief bezig met de openbare ruimte. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de lichtmasten maar ook aan zwerf afval op straat. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Woon je in Odijk, Werkhoven dan val je ook onder Gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik is een gemeente in de Provincie Utrecht.

Logo Gemeente Bunnik

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Bunnik kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@bunnik.nl
Website: http://www.bunnik.nl

Bezoekers adres

Singelpark 1
3984 NC ODIJK

Post adres

Postbus 5
3980 CA BUNNIK

Digitaal

Website: www.bunnik.nl
E-mail: info@bunnik.nl

Telefoon

Algemeen: (030) 659 48 48

Oppervlakte

37,57 KM2

Aantal Inwoners

16.108

Inwoners per km2

428

Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Bezoekers adres
Poldermolen 2
3994 DD Houten

Post adres
Postbus 550
3990 GJ Houten

website: https://www.hdsr.nl
E-mail: post@hdsr.nl

Onderwijs

Basisonderwijs
CamminghaschoolBunnikhttp://www.camminghaschool.nl
Rooms Katholieke School voor Basisonderwijs BarbaraschoolBunnikhttp://www.barbaraschoolbunnik.nl
WereldKidz Anne FrankschoolBunnikhttp://www.annefrankschool.wereldkidz.nl
Christelijke Basisschool BeurthonkOdijkhttp://www.beurthonk.nl
De Vonk BasisschoolOdijkhttp://www.devonk-odijk.nl
WereldKidz BongerdOdijkhttp://bongerd.wereldkidz.nl
Pastoor Dr Delteykschool voor Rooms Katholiek BasisonderwijsWerkhovenhttp://www.delteyk.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.