Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente IJsselstein - Publiek Melden

Binnen Gemeente IJsselstein is de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, en pleinen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Gemeente IJsselstein is een gemeente in de Provincie Utrecht.

Logo Gemeente IJsselstein

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente IJsselstein kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@ijsselstein.nl
Website: http://www.ijsselstein.nl

Bezoekers adres

Overtoom 1
3401 BK IJSSELSTEIN UT

Post adres

Postbus 26
3400 AA IJSSELSTEIN UT

Digitaal

Website: www.ijsselstein.nl
E-mail: info@ijsselstein.nl

Telefoon

Algemeen: 14 030

Oppervlakte

21,62 KM2

Aantal Inwoners

33.421

Inwoners per km2

1.545

Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Bezoekers adres
Poldermolen 2
3994 DD Houten

Post adres
Postbus 550
3990 GJ Houten

website: https://www.hdsr.nl
E-mail: post@hdsr.nl

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Cals College RK SGM voor Lyceum Havo Mavo VboIjsselsteinhttp://www.cals.nl
De Baanbreker, school voor praktijkonderwijsIjsselsteinhttp://www.svp-debaanbreker.nl
Basisonderwijs
AgnesschoolIjsselsteinhttp://www.agnesschool.nl
Basisschool De OpstapIjsselsteinhttp://www.rkbsdeopstap.nl
Basisschool De TorenuilIjsselsteinhttp://www.torenuil.nl
De ArkIjsselsteinhttps://arkschool.nl/
De BrugIjsselsteinhttps://www.debrugijsselstein.nl/
De PijlerIjsselsteinhttp://cbsdepijler-ijsselstein.fluenta.nl
De TandemIjsselsteinhttp://www.de-tandem.nl
Kindcentrum De MinstreelIjsselsteinhttp://www.kcdeminstreel.nl
Kindcentrum-WijIjsselsteinhttp://www.kindcentrum-wij.nl
OBS 't KasteelIjsselsteinhttp://www.basisschooltkasteel.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.