Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Capelle aan den IJssel - Publiek Melden

Binnen Gemeente Capelle aan den IJssel is de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, en pleinen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen.

Logo Gemeente Capelle aan den IJssel

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Capelle aan den IJssel kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Website: http://www.capelleaandenijssel.nl

Bezoekers adres

Rivierweg 111
2903 AR CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Post adres

Postbus 70
2900 AB CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Digitaal

Website: www.capelleaandenijssel.nl

Oppervlakte

15,4 KM2

Aantal Inwoners

67.188

Inwoners per km2

4.362

Waterschap Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bezoekers adres

Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Post adres

Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

website: https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl
E-mail: info@hhsk.nl

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Accent Praktijkonderwijs CapelleCapelle Aan Den Ijsselhttp://www.cvoaccent.nl
Comenius College Chr. SGM voor vwo havo vmbo lwooCapelle Aan Den Ijsselhttp://www.comenius.nl
IJsselcollege(VWO,HAVO,MAVO,VMBO,PRO)Capelle Aan Den Ijsselhttp://www.ijsselcollege.nl
Basisonderwijs
Christelijke Basisschool de FonteinCapelle Aan Den Ijsselhttp://www.cbs-fontein.nl
De Capelse SchoolverenigingCapelle Aan Den Ijsselhttp://www.decsv.nl
De CatamaranCapelle Aan Den Ijsselhttp://www.obsdecatamaran.nl
De OlijfboomCapelle Aan Den Ijssel 
De OlijfboomCapelle Aan Den Ijssel 
De Triangel CapelleCapelle Aan Den Ijsselhttp://www.detriangelcapelle-levwn.nl
De WonderwindCapelle Aan Den Ijsselhttp://www.obsdewonderwind.nl
Groen van PrinstererCapelle Aan Den Ijsselhttp://www.groencapelle.nl
Het BakenCapelle Aan Den Ijsselhttp://www.hetbakencapelle.nl
Kath BS Pieter BasCapelle Aan Den Ijsselhttp://www.pieterbas.net
KBS De ContrabasCapelle Aan Den Ijsselhttp://www.decontrabas.nl
Kindcentrum OntdekrijkCapelle Aan Den Ijsselhttp://www.ontdekrijk.nu
Montessorischool CapelleCapelle Aan Den Ijsselhttp://www.montessorischoolcapelle.nl
Openbare Basisschool de TweemasterCapelle Aan Den Ijsselhttp://www.obsdetweemaster.nl
Openbare Basisschool Klim OpCapelle Aan Den Ijsselhttp://www.obs-klim-op.nl
Openbare Basisschool Klim OpCapelle Aan Den Ijsselhttp://www.obs-klim-op.nl
Protestants Christelijke Basisschool de HorizonCapelle Aan Den Ijsselhttp://www.horizoncapelle.nl
WestCapelle Aan Den Ijsselhttp://www.obswest.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 09-10-2022
PubliekMelden.nl. Laatste update: 05-12-2022
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 30-05-2022

Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V. Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente.