Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Ridderkerk - Publiek Melden

Gemeente Ridderkerk heeft de veiligheid binnen de openbare ruimte hoog staan. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de straatverlichting. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen van burgers worden altijd erg gewaardeerd en snel opgepakt. Gemeente Ridderkerk is een gemeente in de Provincie Zuid-Holland.

Logo Gemeente Ridderkerk

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Ridderkerk kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@ridderkerk.nl
Website: http://www.ridderkerk.nl

Bezoekers adres

Koningsplein 1
2981 EA RIDDERKERK

Post adres

Postbus 271
2980 AG RIDDERKERK

Digitaal

Website: www.ridderkerk.nl
E-mail: info@ridderkerk.nl

Telefoon

Algemeen: (0180) 45 12 34

Oppervlakte

25,32 KM2

Aantal Inwoners

47.721

Inwoners per km2

1.884

Waterschap Hollandse Delta

Bezoekers adres
Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk

Post adres
Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk

website: https://www.wshd.nl
E-mail: Info@wshd.nl

Waterschap Hoogheemraadschap van Delfland

Bezoekers adres
Phoenixstraat 32
2611 AL Delft

Post adres
Postbus 3061
2601 DB Delft

website: https://www.hhdelfland.nl
E-mail: loket@hhdelfland.nl

Waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland

Bezoekers adres
Archimedesweg 1
2333 CM Leiden

Post adres
Postbus 156
2300 AD Leiden

website: https://www.rijnland.net
E-mail: post@rijnland.net

Waterschap Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bezoekers adres
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Post adres
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

website: https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl
E-mail: info@hhsk.nl

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Onderwijsgr. Zuid-Hollandse Waarden gymnasium, atheneum, havo, mavo, vmbo, lwooRidderkerk 
Onderwijsgr. Zuid-Hollandse Waarden gymnasium, atheneum, havo, mavo, vmbo, lwooRidderkerkhttp://www.ozhw.nl
Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden locatie MaximaRidderkerkhttp://www.maximacollege.nl
Portus Scholengroep Farelcollege vwo havo mavo vmbo IwooRidderkerk 
Portus Scholengroep Farelcollege vwo havo mavo vmbo IwooRidderkerkhttps://farelcollege.cvo-portus.nl/
Portus Scholengroep Farelcollege vwo havo mavo vmbo Iwoo, loc. MaximacollegeRidderkerkhttps://www.maximacollege.nl/
Basisonderwijs
CBS De KlimopRidderkerkhttp://www.cbsdeklimoprijsoord.nl
CBS de RegenboogRidderkerkhttp://www.regenboogridderkerk.nl
Christelijke Basisschool de BongerdRidderkerkhttp://www.cbsdebongerd.nl
Christelijke Basisschool De WingerdRidderkerkhttp://www.cbsdewingerd-ridderkerk.nl
De BosweideRidderkerkhttp://www.bosweide.nl
De BotterRidderkerkhttp://www.debotter.nl
De Fontein School voor Christelijk BasisonderwijsRidderkerk 
De NoordRidderkerkhttp://www.obsdenoord.nl
De ReijerRidderkerkhttp://www.dereijer.nl
De Wegwijzer (De Driemaster)Ridderkerkhttp://www.dedriemaster-levwn.nl
Dr. Schaepmanschool RidderkerkRidderkerkhttp://www.schaepmanschool.nl
Ds G H KerstenschoolRidderkerkhttp://www.dsghkerstenschool.nl
PiramideRidderkerkhttp://www.obsdepiramide.nl
RehobothschoolRidderkerkhttp://www.rehobothschool-ridderkerk.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.