Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Heemstede - Publiek Melden

Gemeente Heemstede is actief met het beheren van de openbare ruimte. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de openbare verlichting of stoeptegels die gevaarlijk liggen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen worden meestal snel opgepakt zodat we gezamenlijk zorgen dat onze gemeente, stad of dorp veilig blijft. Gemeente Heemstede is een gemeente in de Provincie Noord-Holland.

Logo Gemeente Heemstede

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Heemstede kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: gemeente@heemstede.nl
Website: http://www.heemstede.nl

Bezoekers adres

Raadhuisplein 1
2101 HA HEEMSTEDE

Post adres

Postbus 352
2100 AJ HEEMSTEDE

Digitaal

Website: www.heemstede.nl
E-mail: gemeente@heemstede.nl

Telefoon

Algemeen: 14 023

Oppervlakte

9,64 KM2

Aantal Inwoners

27.593

Inwoners per km2

2.862

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekers adres
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam

Post adres
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

website: https://www.agv.nl/contact/contactformulier

Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bezoekers adres
Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard

Post adres
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard

website: https://www.hhnk.nl
E-mail: post@hhnk.nl

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Atheneum College HageveldHeemstedehttp://www.hageveld.nl
Haemstede Barger MAVOHeemstedehttp://www.dehbm.nl
Basisonderwijs
Algemeen Bijzondere Basisschool IcarusHeemstedehttp://www.icarusheemstede.nl
Crayenester-BasisschoolHeemstedehttp://www.crayenester.nl
De EvenaarHeemstedehttp://www.basisschooldeevenaar.nl
Kindcentrum De MolenwerfHeemstedehttp://www.kcdemolenwerf.nl
Nicolaas Beetsschool voor Christelijk BasisonderwijsHeemstede 
Prinses Beatrixschool voor Christelijk BasisonderwijsHeemstedehttp://www.pbsheemstede.nl
Rooms Katholieke Basisschool De ArkHeemstedehttp://www.arkheemstede.nl
Rooms Katholieke Basisschool JacobaHeemstedehttp://www.jacobaschool.nl
Voorweg BasisschoolHeemstedehttp://www.voorwegschool.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 17-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.