Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Hillegom - Publiek Melden

Binnen Gemeente Hillegom is de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, en pleinen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen.

Logo Gemeente Hillegom

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Hillegom kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@hillegom.nl
Website: http://www.hillegom.nl

Bezoekers adres

Hoofdstraat 115
2181 EC HILLEGOM

Post adres

Postbus 32
2180 AA HILLEGOM

Digitaal

Website: www.hillegom.nl
E-mail: info@hillegom.nl

Oppervlakte

13,48 KM2

Aantal Inwoners

22.312

Inwoners per km2

1.655

Waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland

Bezoekers adres

Archimedesweg 1
2333 CM Leiden

Post adres

Postbus 156
2300 AD Leiden

website: https://www.rijnland.net
E-mail: post@rijnland.net

Onderwijs

Basisonderwijs
Basisschool Meer en DorpHillegomhttp://www.bsmeerendorp.nl
Daltonschool HillegomHillegomhttp://www.daltonschoolhillegom.nl
De FonteinHillegomhttp://www.fonteinhillegom.nl
De Toermalijn Vrije School voor de BollenstreekHillegomhttp://www.de-toermalijn.nl
IKC VosseparkHillegomhttp://www.ikcvossepark.nl
JohannesschoolHillegomhttp://www.johannesschool.nl
Rooms Katholieke Basisschool De GirafHillegomhttp://www.de-giraf.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 12-10-2022
PubliekMelden.nl. Laatste update: 05-12-2022
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 04-04-2022

Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V. Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente.