Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Heiloo - Publiek Melden

Gemeente Heiloo is actief met het beheren van de openbare ruimte. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de openbare verlichting of stoeptegels die gevaarlijk liggen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen worden meestal snel opgepakt zodat we gezamenlijk zorgen dat onze gemeente, stad of dorp veilig blijft. Gemeente Heiloo is een gemeente in de Provincie Noord-Holland.

Logo Gemeente Heiloo

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Heiloo kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@heiloo.nl
Website: http://www.heiloo.nl

Bezoekers adres

Westerweg 252
1852 AR HEILOO

Post adres

Postbus Westerweg 252
1852 AR HEILOO

Digitaal

Website: www.heiloo.nl
E-mail: info@heiloo.nl

Telefoon

Algemeen: (072) 535 66 66

Oppervlakte

19,01 KM2

Aantal Inwoners

24.312

Inwoners per km2

1.278

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekers adres
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam

Post adres
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

website: https://www.agv.nl/contact/contactformulier

Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bezoekers adres
Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard

Post adres
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard

website: https://www.hhnk.nl
E-mail: post@hhnk.nl

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Petrus Canisius College Scholengemeenschap voor VWO HAVO VMBOHeiloohttp://www.pcc.nu
Basisonderwijs
De SpringschansHeiloohttp://www.obsdespringschans.nl
De ZuidwesterHeiloohttp://www.obsdezuidwester.nl
Elckerlyc Basisschool voor FreinetonderwijsHeiloohttp://www.elckerlyc-heiloo.nl
Jan van RijckenborghschoolHeiloohttp://www.jvrschool.nl
Kindcentrum De DuifHeiloohttps://duif.tabijn.nl
Kindcentrum De OntdekkersHeiloohttp://www.depaulusschool.nl
Openbare Basisschool MeanderHeiloohttp://www.basisschoolmeander.nl
Rooms Katholieke Basisschool BenedictusHeiloohttp://www.benedictusschool.nl
Rooms Katholieke Basisschool Sint WillibrordHeiloohttp://www.Willibrord-school.nl
St RadboudHeiloohttp://www.radboud-school.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.