Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Heiloo - Publiek Melden

Gemeente Heiloo is actief met het beheren van de openbare ruimte. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de openbare verlichting of stoeptegels die gevaarlijk liggen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen worden meestal snel opgepakt zodat we gezamenlijk zorgen dat onze gemeente, stad of dorp veilig blijft.

Logo Gemeente Heiloo

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Heiloo kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@heiloo.nl
Website: http://www.heiloo.nl

Bezoekers adres

Raadhuisplein 1
1851 JL HEILOO

Post adres

Postbus 1
1850 AA HEILOO

Digitaal

Website: www.heiloo.nl
E-mail: info@heiloo.nl

Oppervlakte

19,01 KM2

Aantal Inwoners

24.417

Inwoners per km2

1.284

Onderwijs

Basisonderwijs
De SpringschansHeiloohttp://www.obsdespringschans.nl
De ZuidwesterHeiloohttp://www.obsdezuidwester.nl
Elckerlyc Basisschool voor FreinetonderwijsHeiloohttp://www.elckerlyc-heiloo.nl
Jan van RijckenborghschoolHeiloohttp://www.jvrschool.nl
Kindcentrum De DuifHeiloohttp://www.duif-tabijn.nl
Openbare Basisschool MeanderHeiloohttp://www.basisschoolmeander.nl
Rooms Katholieke Basisschool BenedictusHeiloohttp://www.benedictusschool.nl
Rooms Katholieke Basisschool Paulus-SchoolHeiloohttp://www.depaulusschool.nl
Rooms Katholieke Basisschool Sint WillibrordHeiloohttp://www.Willibrord-school.nl
St RadboudHeiloohttp://www.radboud-school.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 09-10-2022
PubliekMelden.nl. Laatste update: 10-11-2022
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 30-05-2022

Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V. Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente.