Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Uitgeest - Publiek Melden

Binnen Gemeente Uitgeest is de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, en pleinen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Gemeente Uitgeest is een gemeente in de Provincie Noord-Holland.

Logo Gemeente Uitgeest

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Uitgeest kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@uitgeest.nl
Website: http://www.uitgeest.nl

Bezoekers adres

Middelweg 28
1911 EG UITGEEST

Post adres

Postbus 7
1910 AA UITGEEST

Digitaal

Website: www.uitgeest.nl
E-mail: info@uitgeest.nl

Telefoon

Algemeen: 14 0251

Oppervlakte

22,22 KM2

Aantal Inwoners

13.400

Inwoners per km2

603

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekers adres
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam

Post adres
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

website: https://www.agv.nl/contact/contactformulier

Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bezoekers adres
Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard

Post adres
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard

website: https://www.hhnk.nl
E-mail: post@hhnk.nl

Onderwijs

Basisonderwijs
Kindcentrum CornelisUitgeesthttps://cornelis.tabijn.nl
Kindcentrum KornakUitgeesthttps://kornak.tabijn.nl
Openbare Basisschool De WisselUitgeesthttp://www.dewisseluitgeest.nl
RK BinnenmeerschoolUitgeesthttps://binnenmeer.tabijn.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 25-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.