Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Ooststellingwerf - Publiek Melden

Binnen Gemeente Ooststellingwerf is de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, en pleinen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Woon je in Appelscha, Donkerbroek, Elsloo FR, Fochteloo, Haule, Haulerwijk, Langedijke, Makkinga, Nijeberkoop, Oldeberkoop, Oosterwolde FR, Ravenswoud, Waskemeer dan val je ook onder Gemeente Ooststellingwerf. Gemeente Ooststellingwerf is een gemeente in de Provincie Fryslân.

Logo Gemeente Ooststellingwerf

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Ooststellingwerf kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: gemeente@ooststellingwerf.nl
Website: http://www.ooststellingwerf.nl

Bezoekers adres

't Oost 11
8431 LE OOSTERWOLDE FR

Post adres

Postbus 38
8430 AA OOSTERWOLDE FR

Digitaal

Website: www.ooststellingwerf.nl
E-mail: gemeente@ooststellingwerf.nl

Telefoon

Algemeen: 14 0516

Oppervlakte

226,08 KM2

Aantal Inwoners

25.824

Inwoners per km2

114

Waterschap Wetterskip Fryslân

Bezoekers adres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Post adres
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

website: https://www.wetterskipfryslan.nl
E-mail: info@wetterskipfryslan.nl

Onderwijs

Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.