Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Opsterland - Publiek Melden

Gemeente Opsterland is actief bezig met de openbare ruimte. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de lichtmasten maar ook aan zwerf afval op straat. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Woon je in Bakkeveen, Beetsterzwaag, Frieschepalen, Gorredijk, Hemrik, Jonkerslan, Langezwaag, Lippenhuizen, Luxwoude, Nij Beets, Olterterp, Siegerswoude, Terwispel, Tijnje, Ureterp, Wijnjewoude dan val je ook onder Gemeente Opsterland

Logo Gemeente Opsterland

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Opsterland kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: gemeente@opsterland.nl
Website: http://www.opsterland.nl

Bezoekers adres

Hoofdstraat 82
9244 CR BEETSTERZWAAG

Post adres

Postbus 10000
9244 ZP BEETSTERZWAAG

Digitaal

Website: www.opsterland.nl
E-mail: gemeente@opsterland.nl

Oppervlakte

227,68 KM2

Aantal Inwoners

29.791

Inwoners per km2

130

Waterschap Wetterskip Fryslân

Bezoekers adres

Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Post adres

Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

website: https://www.wetterskipfryslan.nl
E-mail: info@wetterskipfryslan.nl

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Burg Harmsma SGM voor VO Mavo Lhno en LtoGorredijkhttp://www.bhs.frl
Basisonderwijs
Basisschool 't AmbyldTerwispelhttp://www.ambyld.nl
Basisschool De BogeHemrikhttp://www.deboge.nl
Basisschool de FlechtLippenhuizenhttp://www.deflecht.nl
Basisschool de HoekstienLuxwoudehttp://www.hoekstien.nl
Basisschool de JaskerNij Beetshttp://www.jasker.nl
Basisschool de OanrinBakkeveenhttp://www.oanrin.nl
Basisschool De OpstekkerTijnjehttp://www.deopstekker.nl
Basisschool de SkansFrieschepalenhttp://www.obsdeskans.nl
Basisschool de TwirreUreterphttp://www.obsdetwirre.nl
Basisschool De WjukslachLangezwaaghttp://www.wjukslach.nl
Basisschool Eben HaezerUreterphttp://www.gbsureterp.nl
Christelijke Basisschool BetrouwenBakkeveenhttp://www.betrouwen.nl
Christelijke Basisschool De ArkeNij Beetshttp://www.arke-nijbeets.nl
Christelijke Basisschool De LibrijeGorredijkhttp://www.pcbs-librije.nl
Christelijke Basisschool De OpdrachtUreterphttp://www.deopdracht.nl
Christelijke Basisschool RehobothFrieschepalenhttp://www.pcborehoboth.nl
Kindcentrum De FinneBeetsterzwaaghttp://www.kcdefinne.nl
OBS De TrefferGorredijkhttp://www.basisschooldetreffer.nl
School LoevesteinGorredijkhttp://www.schoolloevestein.nl
Skoalle De SinnewizerWijnjewoudehttp://www.desinnewizer.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 02-12-2022
PubliekMelden.nl. Laatste update: 05-12-2022
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 31-01-2022

Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V. Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente.