Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Pijnacker-Nootdorp - Publiek Melden

Binnen Gemeente Pijnacker-Nootdorp is de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, en pleinen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Woon je in Delfgauw, Nootdorp, Pijnacker dan val je ook onder Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Logo Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Pijnacker-Nootdorp kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@pijnacker-nootdorp.nl
Website: http://www.pijnacker-nootdorp.nl

Bezoekers adres

Oranjeplein 1
2641 EZ PIJNACKER

Post adres

Postbus 1
2640 AA PIJNACKER

Digitaal

Website: www.pijnacker-nootdorp.nl
E-mail: info@pijnacker-nootdorp.nl

Oppervlakte

38,61 KM2

Aantal Inwoners

56.572

Inwoners per km2

1.465

Waterschap Hoogheemraadschap van Delfland

Bezoekers adres

Phoenixstraat 32
2611 AL Delft

Post adres

Postbus 3061
2601 DB Delft

website: https://www.hhdelfland.nl
E-mail: loket@hhdelfland.nl

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Sint Stanislascollege Pijnacker-Rijswijk voor vwo havo mavo vbo lwooPijnackerhttp://www.stanislascollege.nl/pijnacker/
Basisonderwijs
AckerweidePijnackerhttp://www.ackerweide-octant.nl
Basisschool OmniaNootdorphttp://www.basisschoolomnia.nl
BeatrixPijnackerhttp://www.beatrix-octant.nl
Casa tweetalige MontessorischoolPijnackerhttp://www.casaschool.nl
Kindcentrum RegenboogNootdorphttp://www.kindcentrumregenboog-octant.nl
Openbare Basisschool De Bonte TolPijnackerhttp://www.debontetol.nl
Openbare Basisschool De MeanderDelfgauwhttp://www.demeander-delfgauw.nl
Openbare Basisschool De TweemasterPijnackerhttp://www.de-tweemaster.nl
RK Bs MariaPijnackerhttp://www.mariaschoolpijnacker.nl
RK Bs De KeizerskroonPijnackerhttp://www.dekeizerskroonpijnacker.nl
RK Bs Het SpectrumDelfgauwhttp://www.hetspectrumdelfgauw.nl
RK Bs JohannesPijnackerhttp://www.johannesschoolpijnacker.nl
RK Bs JosephPijnackerhttp://www.josephschoolpijnacker.nl
Rooms Katholieke Basisschool De WaterwilgNootdorphttp://www.dewaterwilg.nl
SchatkaartPijnackerhttp://www.schatkaart-octant.nl
Sint Jozef BasisschoolNootdorphttp://www.sint-jozefschool.nl
TriangelDelfgauwhttp://www.triangel-octant.nl
VlinderboomPijnackerhttp://www.vlinderboom-octant.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 03-12-2022
PubliekMelden.nl. Laatste update: 05-12-2022
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 30-05-2022

Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V. Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente.