Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Rijswijk - Publiek Melden

Binnen Gemeente Rijswijk is de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, en pleinen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Woon je in Rijswijk ZH dan val je ook onder Gemeente Rijswijk

Logo Gemeente Rijswijk

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Rijswijk kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: stadhuis@rijswijk.nl
Website: http://www.rijswijk.nl

Bezoekers adres

Bogaardplein 15
2284 DP RIJSWIJK ZH

Post adres

Postbus 5305
2280 HH RIJSWIJK ZH

Digitaal

Website: www.rijswijk.nl
E-mail: stadhuis@rijswijk.nl

Oppervlakte

14,47 KM2

Aantal Inwoners

56.941

Inwoners per km2

3.935

Waterschap Hoogheemraadschap van Delfland

Bezoekers adres

Phoenixstraat 32
2611 AL Delft

Post adres

Postbus 3061
2601 DB Delft

website: https://www.hhdelfland.nl
E-mail: loket@hhdelfland.nl

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Atlas Onderwijsgroep voor gymnasium, atheneum, havo, vmboRijswijk Zhhttp://www.rijswijkslyceum.nl
Basisonderwijs
Basisschool 't PrismaRijswijk Zhhttp://www.hetprisma.nl
Basisschool De PiramideRijswijk Zhhttp://www.bsdepiramide.nl
Basisschool SteenvoordeRijswijk Zhhttp://www.steenvoordeschool.nl
Basisschool Wethouder BrederodeRijswijk Zhhttp://www.brederodeschool.nl
Christelijke BasisschoolRijswijk Zhhttp://www.cbsmelodie.nl
De AkkerRijswijk Zhhttp://www.deakker-levwn.nl
Godfried BomansschoolRijswijk Zhhttp://www.godfriedbomansschool.nl
Het KristalRijswijk Zhhttp://www.bshetkristal.nl
J.H. SnijdersschoolRijswijk Zhhttp://www.kcsnijders.nl
Kindcentrum BuitenrijckRijswijk Zhhttp://www.kcbuitenrijck.nl
KronenburghRijswijk Zhhttp://www.bs-kronenburgh.nl
Mariaschool voor Katholiek BasisonderwijsRijswijk Zhhttp://www.mariaschoolrijswijk.nl
Prins MauritsschoolRijswijk Zhhttp://www.pms-rijswijk.nl
Rooms Katholieke Petrusschool voor BasisonderwijsRijswijk Zhhttp://www.petrusschool.nu
Wethouder BrederodeschoolRijswijk Zhhttp://www.brederodeschool.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 26-10-2022
PubliekMelden.nl. Laatste update: 05-12-2022
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 30-05-2022

Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V. Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente.