Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Renswoude - Publiek Melden

Binnen Gemeente Renswoude is de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, en pleinen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Gemeente Renswoude is een gemeente in de Provincie Utrecht.

Logo Gemeente Renswoude

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Renswoude kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@renswoude.nl
Website: http://www.renswoude.nl

Bezoekers adres

Lijsterbeslaan 18
3927 AE RENSWOUDE

Post adres

Postbus 8
3927 ZL RENSWOUDE

Digitaal

Website: www.renswoude.nl
E-mail: info@renswoude.nl

Telefoon

Algemeen: (0318) 57 81 50

Oppervlakte

18,52 KM2

Aantal Inwoners

5.753

Inwoners per km2

310

Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Bezoekers adres
Poldermolen 2
3994 DD Houten

Post adres
Postbus 550
3990 GJ Houten

website: https://www.hdsr.nl
E-mail: post@hdsr.nl

Onderwijs

Basisonderwijs
Christelijke Basisschool de BorgwalRenswoudehttp://www.deborgwal.nl
Christelijke Basisschool De StifthorstRenswoudehttp://www.destifthorst.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.