Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Rhenen - Publiek Melden

Gemeente Rhenen is actief bezig met de openbare ruimte. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de lichtmasten maar ook aan zwerf afval op straat. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Woon je in Elst UT dan val je ook onder Gemeente Rhenen. Gemeente Rhenen is een gemeente in de Provincie Utrecht.

Logo Gemeente Rhenen

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Rhenen kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@rhenen.nl
Website: http://www.rhenen.nl

Bezoekers adres

Nieuwe Veenendaalseweg 75
3911 MG RHENEN

Post adres

Postbus 201
3910 AE RHENEN

Digitaal

Website: www.rhenen.nl
E-mail: info@rhenen.nl

Telefoon

Algemeen: (0317) 68 16 81

Oppervlakte

43,0 KM2

Aantal Inwoners

20.235

Inwoners per km2

470

Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Bezoekers adres
Poldermolen 2
3994 DD Houten

Post adres
Postbus 550
3990 GJ Houten

website: https://www.hdsr.nl
E-mail: post@hdsr.nl

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Regionale Scholengemeenschap Pantarijn voor Lyc Havo Mavo Vbo Pro LwooRhenenhttp://www.pantarijn.nl
Basisonderwijs
Openbare Daltonschool Rhenen-ElstElst Uthttp://www.daltonelst.nl
School Met De Bijbel Het VisnetElst Uthttp://www.visnet-elst.nl
Basissch De SpringplankRhenenhttp://www.cbsdespringplank.nl
Basisschool EricaRhenenhttp://www.ericaschool.nl
Cunera-School voor BasisonderwijsRhenenhttp://www.cuneraschool-skovv.nl
Eben HaezerschoolRhenen 
Montessori Basisschool RhenenRhenen 
W Teellinckschool voor BasisonderwijsRhenenhttp://www.willemteellinckschool.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.