Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Reusel-De Mierden - Publiek Melden

Binnen Gemeente Reusel-De Mierden is de veilgheid in de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen van burgers worden altijd erg gewaardeerd en snel opgepakt. Binnen Gemeente Reusel-De Mierden vallen ook Hooge Mierde, Hulsel, Lage Mierde, Reusel. Gemeente Reusel-De Mierden is een gemeente in de Provincie Noord-Brabant.

Logo Gemeente Reusel-De Mierden

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Reusel-De Mierden kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: gemeente@reuseldemierden.nl
Website: http://www.reuseldemierden.nl

Bezoekers adres

Kerkplein 3
5541 KB REUSEL

Post adres

Postbus 11
5540 AA REUSEL

Digitaal

Website: www.reuseldemierden.nl
E-mail: gemeente@reuseldemierden.nl

Telefoon

Algemeen: (0497) 65 06 50

Oppervlakte

77,93 KM2

Aantal Inwoners

13.577

Inwoners per km2

174

Waterschap Aa en Maas

Bezoekers adres
Pettelaarpark 70
5216 PP 's-Hertogenbosch

Post adres
Postbus 5049
5201 GA 's-Hertogenbosch

website: https://www.aaenmaas.nl
E-mail: info@aaenmaas.nl

Waterschap Brabantse Delta

Bezoekers adres
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Post adres
Postbus 5520
4801 DZ Breda

website: https://www.brabantsedelta.nl/artikel/algemene-onderdelen/contact/contactformulier.html
E-mail: info@brabantsedelta.nl

Waterschap De Dommel

Bezoekers adres
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Post adres
Postbus 10001
5280 DA Boxtel

website: https://www.dommel.nl
E-mail: info@dommel.nl

Onderwijs

Basisonderwijs
Rooms Katholieke Basisschool De AkkerwindeReusel-de Mierden 
Sint Clemensschool voor BasisonderwijsReusel-de Mierden 
Rooms Katholieke Basisschool Den OpstapReusel-de Mierden 
Basisschool De LeilindeReuselhttp://www.deleilinde.nl
Basisschool De TorelaarReuselhttp://www.detorelaar.nl
Openbare Basisschool De KlimopReuselhttp://www.obsde-klimop.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 25-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.