Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Reusel-De Mierden - Publiek Melden

Binnen Gemeente Reusel-De Mierden is de veilgheid in de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen van burgers worden altijd erg gewaardeerd en snel opgepakt. Binnen Gemeente Reusel-De Mierden vallen ook Hooge Mierde, Hulsel, Lage Mierde, Reusel

Logo Gemeente Reusel-De Mierden

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Reusel-De Mierden kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: gemeente@reuseldemierden.nl
Website: http://www.reuseldemierden.nl

Bezoekers adres

Kerkplein 3
5541 KB REUSEL

Post adres

Postbus 11
5540 AA REUSEL

Digitaal

Website: www.reuseldemierden.nl
E-mail: gemeente@reuseldemierden.nl

Oppervlakte

77,93 KM2

Aantal Inwoners

13.271

Inwoners per km2

170

Onderwijs

Basisonderwijs
Basisschool De LeilindeReuselhttp://www.deleilinde.nl
Basisschool De TorelaarReuselhttp://www.detorelaar.nl
Openbare Basisschool De KlimopReuselhttp://www.obsde-klimop.nl
Rooms Katholieke Basisschool De AkkerwindeReusel-de Mierden 
Rooms Katholieke Basisschool Den OpstapReusel-de Mierden 
Sint Clemensschool voor BasisonderwijsReusel-de Mierden 
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 26-10-2022
PubliekMelden.nl. Laatste update: 10-11-2022
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 30-05-2022

Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V. Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente.