Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Ermelo - Publiek Melden

Gemeente Ermelo vindt veiligheid binnen de openbare ruimte belangrijk. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de verlichting buiten maar ook aan zwerf afval of struikelgevaar met stoeptegels. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen worden meestal snel opgepakt zodat we gezamenlijk zorgen dat onze gemeente, stad of dorp veilig blijft. Gemeente Ermelo is een gemeente in de Provincie Gelderland.

Logo Gemeente Ermelo

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Ermelo kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: gemeente@ermelo.nl
Website: http://www.ermelo.nl

Bezoekers adres

Raadhuisplein 2
3851 NT ERMELO

Post adres

Postbus 500
3850 AM ERMELO

Digitaal

Website: www.ermelo.nl
E-mail: gemeente@ermelo.nl

Telefoon

Algemeen: (0341) 56 73 21

Oppervlakte

87,38 KM2

Aantal Inwoners

27.856

Inwoners per km2

318

Waterschap Rijn en IJssel

Bezoekers adres
Liemersweg 2
7006 GG Doetinchem

Post adres
Postbus 148
7000 AC Doetinchem

website: https://www.wrij.nl
E-mail: info@wrij.nl

Waterschap Rivierenland

Bezoekers adres
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel

Post adres
Postbus 599
4000 AN Tiel

website: https://www.waterschaprivierenland.nl
E-mail: info@wsrl.nl

Waterschap Vallei en Veluwe

Bezoekers adres
Steenbokstraat 10
7324 AX Apeldoorn

Post adres
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

website: https://bovi2050.nl/blauw-omgevingsprogramma-2022-2027/
E-mail: servicedesk@vallei-veluwe.nl

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Christelijk College GroevenbeekErmelohttp://www.groevenbeek.nl
Basisonderwijs
Basisschool de CantharelErmelohttp://www.decantharel.nl
Goede Herderschool voor BasisonderwijsErmelohttp://www.goedeherderschool.nl
PC Basissch Kon JulianaErmelohttp://www.koninginjuliana.nl
Protestants Christelijke Basisschool BeatrixErmelohttp://www.pcb-beatrix.nl
Protestants Christelijke Basisschool De KlokbekerErmelohttp://www.klokbeker.com
Protestants Christelijke Basisschool IreneErmelohttp://www.ireneschoolermelo.nl
Protestants Christelijke Basisschool MargrietErmelohttp://www.margrietschoolermelo.nl
Protestants Christelijke Basisschool Prins BernhardErmelo 
Reformatorisch Basisschool AugustinusErmelohttp://www.augustinus-ermelo.nl
Rooms Katholieke Prins Willem Alexander-School voor BasisonderwijsErmelohttp://www.rkpwa.nl
Speulderbrink School met de BijbelErmelo 
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 14-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.