Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Putten - Publiek Melden

Gemeente Putten is actief met het beheren van de openbare ruimte. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de openbare verlichting of stoeptegels die gevaarlijk liggen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen worden meestal snel opgepakt zodat we gezamenlijk zorgen dat onze gemeente, stad of dorp veilig blijft. Gemeente Putten is een gemeente in de Provincie Gelderland.

Logo Gemeente Putten

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Putten kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@putten.nl
Website: http://www.putten.nl

Bezoekers adres

Fontanusplein 1
3881 BZ PUTTEN

Post adres

Postbus 400
3880 AK PUTTEN

Digitaal

Website: www.putten.nl
E-mail: info@putten.nl

Telefoon

Algemeen: (0341) 35 96 11

Oppervlakte

87,5 KM2

Aantal Inwoners

24.978

Inwoners per km2

285

Waterschap Rijn en IJssel

Bezoekers adres
Liemersweg 2
7006 GG Doetinchem

Post adres
Postbus 148
7000 AC Doetinchem

website: https://www.wrij.nl
E-mail: info@wrij.nl

Waterschap Rivierenland

Bezoekers adres
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel

Post adres
Postbus 599
4000 AN Tiel

website: https://www.waterschaprivierenland.nl
E-mail: info@wsrl.nl

Waterschap Vallei en Veluwe

Bezoekers adres
Steenbokstraat 10
7324 AX Apeldoorn

Post adres
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

website: https://bovi2050.nl/blauw-omgevingsprogramma-2022-2027/
E-mail: servicedesk@vallei-veluwe.nl

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Christelijk College GroevenbeekPuttenhttp://www.groevenbeek.nl
Basisonderwijs
Basisschool met de Bijbel bij De BronPuttenhttp://www.bijdebron.nl
Basisschool met de Bijbel De AkkerPutten 
Basisschool met de Bijbel De AkkerPutten 
Basisschool met de Bijbel De FonteinPuttenhttp://www.bmdbdefontein.nl
Basisschool met de Bijbel de SchuilplaatsPuttenhttp://www.schuilplaats.putten.kennisnet.nl
Basisschool met de Bijbel De SteenenkamerPuttenhttp://www.bmdbsteenenkamer.nl
Basisschool met de Bijbel DiermenPutten 
Basisschool met de Bijbel HuinenPuttenhttp://www.bmdbhuinen.nl
Basisschool met de Bijbel van DamschoolPuttenhttp://www.vandamschool.nl
BmdB IchthusPuttenhttps://www.ichthusputten.nl/
Gabrielschool JenaplanPuttenhttp://www.gabriel-school.nl
Openbare Basisschool De SchovenhorstPuttenhttp://www.obsdeschovenhorst.nl
Protestants Christelijk Basisonderwijs De WegwijzerPuttenhttp://www.wegwijzerputten.nl
Protestants Christelijk Basisonderwijs HoefPuttenhttp://www.pcbhoef.nl
Protestants Christelijk Basisschool De PelikaanPuttenhttp://www.pcbdepelikaan.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 23-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.