Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Elburg - Publiek Melden

Binnen Gemeente Elburg is de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, en pleinen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Woon je in 'T Harde, Doornspijk dan val je ook onder Gemeente Elburg. Gemeente Elburg is een gemeente in de Provincie Gelderland.

Logo Gemeente Elburg

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Elburg kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: gemeente@elburg.nl
Website: http://www.elburg.nl

Bezoekers adres

Zuiderzeestraatweg Oost 19
8081 LA ELBURG

Post adres

Postbus 70
8080 AB ELBURG

Digitaal

Website: www.elburg.nl
E-mail: gemeente@elburg.nl

Telefoon

Algemeen: (0525) 68 86 88

Oppervlakte

65,95 KM2

Aantal Inwoners

23.906

Inwoners per km2

362

Waterschap Rijn en IJssel

Bezoekers adres
Liemersweg 2
7006 GG Doetinchem

Post adres
Postbus 148
7000 AC Doetinchem

website: https://www.wrij.nl
E-mail: info@wrij.nl

Waterschap Rivierenland

Bezoekers adres
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel

Post adres
Postbus 599
4000 AN Tiel

website: https://www.waterschaprivierenland.nl
E-mail: info@wsrl.nl

Waterschap Vallei en Veluwe

Bezoekers adres
Steenbokstraat 10
7324 AX Apeldoorn

Post adres
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

website: https://bovi2050.nl/blauw-omgevingsprogramma-2022-2027/
E-mail: servicedesk@vallei-veluwe.nl

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Nuborgh CollegeElburghttp://www.nuborghcollege.nl
Nuborgh College - locatie Lambert FranckensElburghttp://www.nuborghcollege.nl
Van der Capellen Scholengemeenschap voor ATH HAVO MAVO VBO LWOOElburghttp://www.capellen.nl
Basisonderwijs
Gereformeerde Basisschool het Sterrenlicht't Hardehttp://www.hetsterrenlicht.nl
Kbs Daltonschool Jeanne d'Arc't Hardehttp://www.kbsjeannedarc.nl
Openbare Basisschool De Blerck't Hardehttp://www.deblerck.nl
Protestants Christelijke Basisschool De Parel't Hardehttp://www.pcbsdeparel.nl
Christelijke Nationale Basisschool De RegenboogElburg 
Ds. BaxschoolElburg 
Hervormde Basisschool MattanjaElburg 
AgnietenschoolElburghttp://www.agnietenschool.nl
Basisschool Prins Willem AlexanderElburghttp://www.pwa.nu
De BorchsteeElburghttp://www.deborchstee.nl
Het Octaaf School voor christelijk basisonderwijsElburg 
InnovaElburghttp://www.innova-elburg.nl
Instituut Van KinsbergenElburghttp://www.vankinsbergenschool.nl
Scola ElburgElburghttp://www.innova-elburg.nl
WildemaetschoolElburghttp://www.dewildemaet.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.