Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Kaag en Braassem - Publiek Melden

Binnen Gemeente Kaag en Braassem is de veilgheid in de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen van burgers worden altijd erg gewaardeerd en snel opgepakt. Binnen Gemeente Kaag en Braassem vallen ook Hoogmade, Kaag, Leimuiden, Nieuwe Wetering, Oud Ade, Oude Wetering, Rijnsaterwoude, Rijpwetering, Roelofarendsveen, Woubrugge

Logo Gemeente Kaag en Braassem

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Kaag en Braassem kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@kaagenbraassem.nl
Website: http://www.kaagenbraassem.nl

Bezoekers adres

Westeinde 1
2371 AS ROELOFARENDSVEEN

Post adres

Postbus 1
2370 AA ROELOFARENDSVEEN

Digitaal

Website: www.kaagenbraassem.nl
E-mail: info@kaagenbraassem.nl

Oppervlakte

72,28 KM2

Aantal Inwoners

27.895

Inwoners per km2

385

Onderwijs

Basisonderwijs
Basisschool De KinderarckeRijnsaterwoudehttp://www.kinderarcke.nl
Basisschool De KinderbrugRijpweteringhttp://www.ssba.net
Basisschool De KlimboomRoelofarendsveenhttp://rkbsdeklimboom-ssba.nl
De LeiLeimuidenhttp://www.ikcdelei.nl
ElckerlycRoelofarendsveenhttp://www.obselckerlyc.nl
IKC Het WoudRijnsaterwoudehttp://www.kinderarcke.nl
RKBS De KiemRoelofarendsveenhttp://dekiem.new.verdel.it/
Rooms Katholiek Basisschool de RoelevaerRoelofarendsveenhttp://www.roelevaer.ssba.net
Rooms Katholieke Basisschool Ter DoesHoogmadehttp://www.terdoes.nl
Samenwerkingsschool De WereldweideWoubruggehttp://www.swsdewereldweide.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 14-10-2022
PubliekMelden.nl. Laatste update: 10-11-2022
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 04-04-2022

Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V. Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente.