Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Kaag en Braassem - Publiek Melden

Binnen Gemeente Kaag en Braassem is de veilgheid in de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen van burgers worden altijd erg gewaardeerd en snel opgepakt. Binnen Gemeente Kaag en Braassem vallen ook Hoogmade, Kaag, Leimuiden, Nieuwe Wetering, Oud Ade, Oude Wetering, Rijnsaterwoude, Rijpwetering, Roelofarendsveen, Woubrugge. Gemeente Kaag en Braassem is een gemeente in de Provincie Zuid-Holland.

Logo Gemeente Kaag en Braassem

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Kaag en Braassem kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@kaagenbraassem.nl
Website: http://www.kaagenbraassem.nl

Bezoekers adres

Westeinde 1
2371 AS ROELOFARENDSVEEN

Post adres

Postbus 1
2370 AA ROELOFARENDSVEEN

Digitaal

Website: www.kaagenbraassem.nl
E-mail: info@kaagenbraassem.nl

Telefoon

Algemeen: (071) 332 72 72

Oppervlakte

72,28 KM2

Aantal Inwoners

29.168

Inwoners per km2

403

Waterschap Hollandse Delta

Bezoekers adres
Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk

Post adres
Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk

website: https://www.wshd.nl
E-mail: Info@wshd.nl

Waterschap Hoogheemraadschap van Delfland

Bezoekers adres
Phoenixstraat 32
2611 AL Delft

Post adres
Postbus 3061
2601 DB Delft

website: https://www.hhdelfland.nl
E-mail: loket@hhdelfland.nl

Waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland

Bezoekers adres
Archimedesweg 1
2333 CM Leiden

Post adres
Postbus 156
2300 AD Leiden

website: https://www.rijnland.net
E-mail: post@rijnland.net

Waterschap Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bezoekers adres
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Post adres
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

website: https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl
E-mail: info@hhsk.nl

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Bonaventuracollege SGM voor Gym. Ath. Havo. VmboRoelofarendsveenhttp://www.bonaventuracollege.nl
Basisonderwijs
RKB Ter DoesHoogmadehttp://www.terdoes.nl
Rooms Katholieke Basisschool Ter DoesHoogmadehttp://www.terdoes.nl
De LeiLeimuidenhttp://www.ikcdelei.nl
IKC De LeiLeimuidenhttp://www.ikcdelei.nl
IKC Het WoudRijnsaterwoudehttp://www.kinderarcke.nl
Basisschool De KinderbrugRijpweteringhttp://www.ssba.net
Basisschool De KlimboomRoelofarendsveenhttp://rkbsdeklimboom-ssba.nl
ElckerlycRoelofarendsveenhttp://www.obselckerlyc.nl
RKBS De KiemRoelofarendsveenhttp://dekiem.new.verdel.it/
Rooms Katholiek Basisschool de RoelevaerRoelofarendsveenhttp://www.roelevaer.ssba.net
Samenwerkingsschool De WereldweideWoubruggehttp://www.swsdewereldweide.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.