Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Leiden - Publiek Melden

Gemeente Leiden vindt veiligheid binnen de openbare ruimte belangrijk. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de verlichting buiten maar ook aan zwerf afval of struikelgevaar met stoeptegels. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen worden meestal snel opgepakt zodat we gezamenlijk zorgen dat onze gemeente, stad of dorp veilig blijft. Gemeente Leiden is een gemeente in de Provincie Zuid-Holland.

Logo Gemeente Leiden

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Leiden kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Website: http://www.leiden.nl/gemeente

Bezoekers adres

Bargelaan 190
2333 CW LEIDEN

Post adres

Postbus 9100
2300 PC LEIDEN

Digitaal

Website: www.leiden.nl/gemeente

Telefoon

Algemeen: 14 071

Oppervlakte

23,16 KM2

Aantal Inwoners

130.108

Inwoners per km2

5.617

Waterschap Hollandse Delta

Bezoekers adres
Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk

Post adres
Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk

website: https://www.wshd.nl
E-mail: Info@wshd.nl

Waterschap Hoogheemraadschap van Delfland

Bezoekers adres
Phoenixstraat 32
2611 AL Delft

Post adres
Postbus 3061
2601 DB Delft

website: https://www.hhdelfland.nl
E-mail: loket@hhdelfland.nl

Waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland

Bezoekers adres
Archimedesweg 1
2333 CM Leiden

Post adres
Postbus 156
2300 AD Leiden

website: https://www.rijnland.net
E-mail: post@rijnland.net

Waterschap Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bezoekers adres
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Post adres
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

website: https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl
E-mail: info@hhsk.nl

Onderwijs

Hogescholen en Universiteiten
Hogeschool LeidenLeidenhttp://www.hsleiden.nl/
Universiteit LeidenLeidenhttp://www.leidenuniv.nl
Middelbaar beroepsonderwijs
Leidse Instrumentmakers SchoolLeidenhttp://www.lis.nl
MboRijnlandLeidenhttp://www.mboRijnland.nl
Voortgezet Onderwijs
Bonaventura CollegeLeiden 
Bonaventuracollege SGM voor Gym. Ath. Havo VmboLeiden 
Bonaventuracollege SGM voor Gym. Ath. Havo VmboLeidenhttp://www.bonaventuracollege.nl
Bonaventuracollege SGM voor Gym. Ath. Havo. VmboLeidenhttp://www.bcleystede.nl
Bonaventuracollege SGM voor Gym. Ath. Havo. VmboLeidenhttp://www.bonaventuracollege.nl
Da Vinci College Openbare Scholengemeenschap voor ATH HAVO MAVO VBO LWOOLeiden 
Da Vinci College Openbare Scholengemeenschap voor ATH HAVO MAVO VBO LWOOLeidenhttp://www.davinci-leiden.nl
Da Vinci College Openbare Scholengemeenschap voor ATH HAVO MAVO VBO LWOOLeidenhttp://www.davinci-leiden.nl
Da Vinci College Openbare Scholengemeenschap voor ATH HAVO MAVO VBO LWOOLeidenhttp://www.davinci-leiden.nl
Het Vlietland College Scholengemeenschap voor Vwo Havo MavoLeidenhttp://www.vlietlandcollege.nl
Het WaterlandLeidenhttp://www.hetwaterland.nl
Leonardo College voor Atheneum Havo MavoLeidenhttps://leonardo.davinci-leiden.nl
Stedelijk GymnasiumLeidenhttp://www.gymnasiumleiden.nl
Stedelijk Gymnasium SocratesLeiden 
Stichting Driestar-Wartburg voor VWO, Havo, Mavo, Vbo, LWOO, Pro loc. LeidenLeidenhttp://www.driestarwartburg.nl/driestar-leiden
Visser t Hooft Lyceum Lyceum Havo Mavo Vbo LwooLeidenhttp://www.bcleystede.nl
Visser t Hooft Lyceum Lyceum Havo Mavo Vbo LwooLeidenhttp://www.vhl.nl
Vrije School Zuid-Holland voor Atheneum Havo MavoLeidenhttp://www.marecollege.nl
Basisonderwijs
Anne FrankLeidenhttp://www.annefrankleiden.nl
Basisschool De WereldwijzerLeidenhttp://www.t-klankbord.nl
Basisschool JoppenszLeidenhttp://www.joppenszleiden.nl
Brede School MerenwijkLeidenhttp://www.obs-merenwijk.nl
De DukdalfLeidenhttp://www.dukdalf-leiden.nl
De Leidse HoutschoolLeiden 
De MeerpaalLeidenhttp://www.meerpaal.net
De MorskringLeidenhttp://www.morskring.nl
De SpringplankLeidenhttp://www.springplank.pcsl.nl
De StevenshofLeidenhttp://www.obsdestevenshof.nl
De ViersprongLeidenhttp://www.obsviersprong.nl
Eerste Leidse SchoolverenigingLeidenhttp://www.eersteleidseschool.nl
Haanstra BasisschoolLeidenhttp://www.haanstraschool.nl
Islamitische Basisschool Er RiselehLeidenhttp://www.ibs-erriseleh.nl
KBS PacelliLeidenhttp://www.pacellischool.nl
LeimundoLeidenhttp://www.leimundo.nl
LorentzLeidenhttp://www.lorentzschool.nl
Lucas V LeydenLeidenhttp://www.lucasvanleyden.nl
Montessorischool ApolloLeidenhttp://www.montessorischoolapollo.nl
OBS KwintijnLeidenhttps://www.obskwintijn.nl/
PC De LeyLeidenhttps://dezwaluwleiden.nl/
Roomskatholieke Basisschool De SingelLeidenhttp://www.singelleiden.nl
Roomskatholieke Basisschool De TweemasterLeidenhttp://www.tweemasterleiden.nl
Roomskatholieke Basisschool Sint Joseph-SchoolLeidenhttp://www.josephschool.nl
Vrije School MarelandLeidenhttp://www.vsmareland.nl
Woutertje PieterseLeidenhttp://www.woutertjepieterse.nl
ZylwykLeidenhttps://zijlwijkschool.nl/
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.