Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Leiderdorp - Publiek Melden

Binnen Gemeente Leiderdorp is de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, en pleinen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen.

Logo Gemeente Leiderdorp

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Leiderdorp kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@leiderdorp.nl
Website: http://www.leiderdorp.nl

Bezoekers adres

Willem-Alexanderlaan 1
2351 DZ LEIDERDORP

Post adres

Postbus 35
2350 AA LEIDERDORP

Digitaal

Website: www.leiderdorp.nl
E-mail: info@leiderdorp.nl

Oppervlakte

12,16 KM2

Aantal Inwoners

27.464

Inwoners per km2

2.258

Onderwijs

Basisonderwijs
Basisschool ElckerlycLeiderdorp 
De Bron, basisschool bij de BijbelLeiderdorphttp://www.debronleiderdorp.nl
De HobbitLeiderdorphttp://www.dehobbit.org
Kon JulianaschoolLeiderdorphttp://www.kjsleiderdorp.org
Protestants Christelijke Basisschool 't BolwerkLeiderdorphttp://www.pcbobolwerk.nl
Protestants Christelijke Basisschool KastanjelaanLeiderdorphttp://www.pcbokastanjelaan.nl
Protestants Christelijke Basisschool Willem de ZwijgerLeiderdorphttp://www.pcbowillemdezwijger.nl
RK Daltonschool De LeeuwerikLeiderdorphttp://www.daltondeleeuwerik.nl
Rooms Katholieke Basisschool De SchakelLeiderdorphttp://www.deschakelleiderdorp.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 14-10-2022
PubliekMelden.nl. Laatste update: 10-11-2022
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 30-05-2022

Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V. Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente.