Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Maastricht - Publiek Melden

Gemeente Maastricht is actief bezig met de openbare ruimte. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de lichtmasten maar ook aan zwerf afval op straat. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen.

Logo Gemeente Maastricht

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Maastricht kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: post@maastricht.nl
Website: http://www.gemeentemaastricht.nl

Bezoekers adres

Mosae Forum 10
6211 DW MAASTRICHT

Post adres

Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT

Digitaal

Website: www.gemeentemaastricht.nl
E-mail: post@maastricht.nl

Oppervlakte

60,06 KM2

Aantal Inwoners

121.151

Inwoners per km2

2.017

Waterschap Waterschap Limburg

Bezoekers adres

Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond

Post adres

Postbus 2207
6040 CC Roermond

website: https://www.waterschaplimburg.nl
E-mail: info@waterschaplimburg.nl

Onderwijs

Hogescholen en Universiteiten
Universiteit MaastrichtMaastrichthttp://www.maastrichtuniversity.nl
Middelbaar beroepsonderwijs
VISTA CollegeMaastrichthttp://www.vistacollege.nl
Voortgezet Onderwijs
BonnefantencollegeMaastrichthttp://www.bonnefantencollege.nl
Porta Mosana College Vwo Havo Mavo VboMaastrichthttp://www.uwcmaastricht.nl
Sint-MaartenscollegeMaastrichthttp://www.vmbomaastricht.nl
Terra Nigra PraktijkonderwijsMaastrichthttp://www.terranigra.nl
Basisonderwijs
Basisonderwijs ScharnMaastrichthttp://www.bsscharn.nl
Basisschool AmbyMaastrichthttp://www.bsamby.nl
Basisschool Anne FrankMaastrichthttp://www.annefrank-bs.nl
Basisschool De LetterdoesMaastrichthttp://www.deletterdoes-bs.nl
Basisschool De VlinderboomMaastrichthttp://www.kcdevlinderboom.nl
Basisschool Het MozaïekMaastrichthttp://www.hetmozaiek-bs.nl
Basisschool Jf KennedyMaastrichthttp://www.kennedy-bs.nl
Basisschool ManjefiekMaastrichthttp://www.kcmanjefiek.nl
Basisschool ManjefiekMaastrichthttp://www.kcmanjefiek.nl
Basisschool Nuts OostMaastricht 
Basisschool Petrus en PaulusMaastrichthttp://www.petrusenpaulus-bs.nl
Basisschool Sint AloysiusMaastrichthttp://www.aloysius-bs.nl
Basisschool St OdaMaastrichthttp://www.oda-bs.nl
Basisschool WijckMaastrichthttp://www.wyck-bs.nl
Bernard Lievegoed SchoolMaastricht 
De Poort Montessori BasisschoolMaastrichthttp://www.mbsdepoort.nl
Emile Wesly BasisschoolMaastrichthttp://www.weslyschool.nl
IKC ZIEZO!Maastrichthttp://www.kindcentrumziezo.nu
Integraal Kindcentrum De GeluksvogelMaastrichthttp://www.ikc-degeluksvogel.nl
Integraal Kindcentrum DynamiekMaastrichthttp://www.kcdynamiek.nl
Islamitische Basisschool El HabibMaastrichthttp://www.elhabib.nl
Montessori BasisschoolMaastrichthttp://www.montessori-bs.nl
Openbare Basisschool BinnenstadMaastrichthttp://www.obsbinnenstad.nl
Openbare Basisschool De RegenboogMaastrichthttp://www.obsderegenboog.net
Openbare Basisschool De SpiegelMaastrichthttp://www.obsdespiegel.nl
Rooms Katholieke Basisschool de MaaskopkesMaastrichthttp://www.bsmaaskopkes.nl
Rooms Katholieke Basisschool St PieterMaastrichthttp://www.pieter-bs.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 02-12-2022
PubliekMelden.nl. Laatste update: 05-12-2022
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 30-05-2022

Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V. Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente.