Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Voerendaal - Publiek Melden

Binnen Gemeente Voerendaal is de veilgheid in de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen van burgers worden altijd erg gewaardeerd en snel opgepakt. Binnen Gemeente Voerendaal vallen ook Klimmen, Ransdaal. Gemeente Voerendaal is een gemeente in de Provincie Limburg.

Logo Gemeente Voerendaal

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Voerendaal kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@voerendaal.nl
Website: http://www.voerendaal.nl

Bezoekers adres

Raadhuisplein 1
6367 ED VOERENDAAL

Post adres

Postbus 23000
6367 ZG VOERENDAAL

Digitaal

Website: www.voerendaal.nl
E-mail: info@voerendaal.nl

Telefoon

Algemeen: (045) 575 33 99

Oppervlakte

31,42 KM2

Aantal Inwoners

12.375

Inwoners per km2

393

Waterschap Waterschap Limburg

Bezoekers adres
Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond

Post adres
Postbus 2207
6040 CC Roermond

website: https://www.waterschaplimburg.nl
E-mail: info@waterschaplimburg.nl

Onderwijs

Basisonderwijs
Basisschool Ummer ClummeKlimmenhttp://www.basisscholenklimmenransdaal.nl
Basisschool Sint TheresiaRansdaalhttp://www.basisscholenklimmenransdaal.nl
Cortemich Brede School VoerendaalVoerendaalhttp://www.cortemich.nl
Rooms Katholieke Basisschool BergopVoerendaalhttp://www.bs-bergop.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.