Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Achtkarspelen - Publiek Melden

Binnen Gemeente Achtkarspelen is de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, en pleinen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Woon je in Augustinusga, Boelenslaan, Buitenpost, Drogeham, Gerkesklooster, Harkema, Kootstertille, Stroobos, Surhuisterveen, Surhuizum, Twijzel, Twijzelerheide dan val je ook onder Gemeente Achtkarspelen. Gemeente Achtkarspelen is een gemeente in de Provincie Fryslân.

Logo Gemeente Achtkarspelen

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Achtkarspelen kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: gemeente@achtkarspelen.nl
Website: http://www.achtkarspelen.nl

Bezoekers adres

Stationsstraat 18
9285 NH BUITENPOST

Post adres

Postbus 2
9285 ZV BUITENPOST

Digitaal

Website: www.achtkarspelen.nl
E-mail: gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoon

Algemeen: 14 0511

Oppervlakte

103,98 KM2

Aantal Inwoners

28.226

Inwoners per km2

271

Waterschap Wetterskip Fryslân

Bezoekers adres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Post adres
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

website: https://www.wetterskipfryslan.nl
E-mail: info@wetterskipfryslan.nl

Onderwijs

Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 25-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.