Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Dantumadiel - Publiek Melden

Binnen Gemeente Dantumadiel is de veilgheid in de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen van burgers worden altijd erg gewaardeerd en snel opgepakt.

Logo Gemeente Dantumadiel

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Dantumadiel kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@dantumadiel.frl
Website: http://www.dantumadiel.frl

Bezoekers adres

Hynsteblom 4
9104 BR DAMWALD

Post adres

Postbus 22
9104 ZG DAMWALD

Digitaal

Website: www.dantumadiel.frl
E-mail: info@dantumadiel.frl

Oppervlakte

87,49 KM2

Aantal Inwoners

18.904

Inwoners per km2

216

Burgemeester

Dhr. N.L. Agricola

Onderwijs

Basisonderwijs
CBS De SprankelingDamwaldhttp://www.pcbodantumadiel.nl
Christelijke Basisschool De TarissingRinsumageasthttp://www.pcbodantumadeel.nl
Christelijke Basisschool De WelBroeksterwaldhttp://www.pcbodantumadeel.nl
Christelijke Basisschool De WynroasWalterswaldhttp://www.pcbodantumadeel.nl
Christelijke Nationale SchoolDantumadiel 
Christelyke Basisschool de FrisselDantumadiel 
De BoustienDantumadiel 
Dr Theun de VriesskoalleFeanwaldenhttp://www.obsdrtheundevries.nl
Dr. J. BotkeschoolDantumadiel 
Ibs 't PompeblêdDe Westereenhttp://www.ibsitpompebled.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 04-05-2022
PubliekMelden.nl. Laatste update: 30-05-2022
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 31-01-2022

Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V. Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente.