Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Dantumadiel - Publiek Melden

Binnen Gemeente Dantumadiel is de veilgheid in de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen van burgers worden altijd erg gewaardeerd en snel opgepakt. Binnen Gemeente Dantumadiel vallen ook Broeksterwald, Damwald, De Falom, De Westereen, Driezum, Feanwalden, Readtsjerk, Rinsumageast, Sibrandahus, Walterswald. Gemeente Dantumadiel is een gemeente in de Provincie Fryslân.

Logo Gemeente Dantumadiel

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Dantumadiel kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@dantumadiel.frl
Website: http://www.dantumadiel.frl

Bezoekers adres

Hynsteblom 4
9104 BR DAMWALD

Post adres

Postbus 22
9104 ZG DAMWALD

Digitaal

Website: www.dantumadiel.frl
E-mail: info@dantumadiel.frl

Telefoon

Algemeen: (0511) 71 70 00

Oppervlakte

87,49 KM2

Aantal Inwoners

19.135

Inwoners per km2

218

Waterschap Wetterskip Fryslân

Bezoekers adres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Post adres
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

website: https://www.wetterskipfryslan.nl
E-mail: info@wetterskipfryslan.nl

Onderwijs

Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.