Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Leeuwarden - Publiek Melden

Gemeente Leeuwarden heeft de veiligheid binnen de openbare ruimte hoog staan. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de straatverlichting. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen van burgers worden altijd erg gewaardeerd en snel opgepakt. Binnen Gemeente Leeuwarden vallen ook Alde Leie, Baard, Bears FR, Britsum, Eagum, Easterlittens, Feinsum, Friens, Goutum, Grou, Hempens, Hijum, Hilaard, Huns, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Lekkum, Leons, Mantgum, Miedum, Reduzum, Snakkerburen, Stiens, Swichum, Teerns, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum FR, Wytgaard

Logo Gemeente Leeuwarden

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Leeuwarden kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: gemeente@leeuwarden.nl
Website: http://www.leeuwarden.nl

Bezoekers adres

Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH LEEUWARDEN

Post adres

Postbus 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Digitaal

Website: www.leeuwarden.nl
E-mail: gemeente@leeuwarden.nl

Oppervlakte

170,23 KM2

Aantal Inwoners

125.504

Inwoners per km2

737

Onderwijs

Hogescholen en Universiteiten
NHL Stenden HogeschoolLeeuwardenhttp://www.nhl.nl
Middelbaar beroepsonderwijs
Regionaal Opleidingen Centrum Friese PoortLeeuwardenhttp://www.rocfriesepoort.nl
Regionaal Opleidingen Centrum Friesland CollegeLeeuwardenhttp://www.frieslandcollege.nl
Voortgezet Onderwijs
Christelijk Gymnasium Beyers NaudeLeeuwardenhttp://www.cgbn.nl
Comenius Christelijke Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Vmbo Lwoo ProLeeuwardenhttp://www.csg-comenius.nl
Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles voor Lyceum Havo Mavo Vbo LwooLeeuwardenhttp://www.leeuwarderlyceum.piterjelles.nl
Basisonderwijs
Albertine AgnesschoolLeeuwardenhttp://www.albertineagnesschool.nl
Arjen RoelofsskoalleHijumhttp://www.arjenroelofsskoalle.nl
Basisschool de GielguordeMantgumhttp://www.gielguordemantgum.nl
Basisschool IT PertoerWeidumhttp://www.itpertoer.nl
Basisschool Sint PaulusLeeuwardenhttp://www.sintpaulusschool.nl
Basisschool Sint RadboudJirnsumhttp://www.radboudjirnsum.nl
Basisschool Sint ThomasLeeuwardenhttp://www.thomasschool.nl
Basisschool Teake Jan RoordaWytgaardhttp://www.tjroordaschool.nl
Christelijke Basisschool De SprankelStienshttp://www.cbsdesprankerl.nl
Christelijke Basisschool NijdjipGrouhttp://www.nijdjip-grou.nl
De FinneWartenhttp://www.obsdefinne.nl
De PionierLeeuwardenhttp://www.obs-depionier.nl
De SprongLeeuwardenhttp://www.rkbsdesprong.nl
De SwirrelBritsumhttp://www.swsdeswirrel.nl
De WynwizerLeeuwardenhttp://www.wynwizer.nl
Doarpsskoalle WurdumWirdum Frhttp://www.cbsdearke.nl
Eigen Wijs BasisonderwijsLeeuwardenhttp://www.ikc-eigenwijs.nl
Gereformeerde Basisschool De PrincenhofLeeuwardenhttp://www.deprincenhof.nl
Iepenbiere Basisskoalle De TwamesterWergeahttp://www.detwamester.nl
IKC AlexiaLeeuwardenhttp://vwvw.ikc-alexia.nl
IKC AventurijnLeeuwardenhttp://www.ikcaventurijn.nl
IKC De WeideLeeuwardenhttp://www.ikc-deweide.nl
IKC FranciscusLeeuwardenhttp://www.ikcfranciscus.nl
IKC Het PaletLeeuwardenhttp://www.hetpaletleeuwarden.nl
IKC Prins ConstantijnLeeuwardenhttp://www.pcslwd.nl
IKC Prins MauritsLeeuwardenhttp://www.ikcprinsmaurits.nl
IKC TrianovaLeeuwardenhttp://www.ikc-trianova.nl
IKC WiardaGoutumhttp://www.ikc-wiarda.nl
It Tredde SteJirnsumhttp://www.ittreddeste.nl
Johan Willem FrisoschoolLeeuwardenhttp://www.jwfschool.nl
Kindcentrum EestroomLeeuwardenhttp://www.obseestroom.nl
Koningin BeatrixschoolLeeuwardenhttp://wvwv.kinderkoepelleeuwarden.nl
Koningin WilhelminaschoolLeeuwarden 
LeeuwarderschoolverenigingLeeuwardenhttp://www.leeuwarderschoolvereniging.nl
MaximaschoolLeeuwardenhttp://www.maximaschool.nl
Michaelschool LeeuwardenLeeuwardenhttp://www.michaelschoolleeuwarden.nl
OBS De JintStienshttp://www.dejint.nl
Openbaar Basisschool De TWA FiskenGrouhttp://www.obsdetwafisken.nl
Openbare Basisschool de OldenyeLeeuwardenhttp://www.oldenije.nl
Openbare Basisschool De TwillingStienshttp://www.detwilling.nl
Openbare Basisschool De VosseburchtLeeuwardenhttp://www.vosseburcht.nl
Professor WassenberghschoolLekkumhttp://www.pws-lekkum.nl
Regioskoalle de GreidefûgelLeeuwarden 
Trije Doarpen SkoalleReduzumhttp://www.trijedoarpenskoalle.nl
Willem AlexanderschoolLeeuwardenhttp://www.alexanderschool.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 17-09-2022
PubliekMelden.nl. Laatste update: 10-11-2022
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 31-01-2022

Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V. Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente.