Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Borne - Publiek Melden

Binnen Gemeente Borne is de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, en pleinen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Woon je in Hertme, Zenderen dan val je ook onder Gemeente Borne. Gemeente Borne is een gemeente in de Provincie Overijssel.

Logo Gemeente Borne

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Borne kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@borne.nl
Website: http://www.borne.nl

Bezoekers adres

Rheineplein 1
7622 DG BORNE

Post adres

Postbus 200
7620 AE BORNE

Digitaal

Website: www.borne.nl
E-mail: info@borne.nl

Telefoon

Algemeen: (074) 265 86 86

Oppervlakte

26,2 KM2

Aantal Inwoners

24.639

Inwoners per km2

940

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Bezoekers adres
Dokter van Deenweg 186
8025 BM Zwolle

Post adres
Postbus 60
8000 AB Zwolle

website: https://www.wdodelta.nl
E-mail: info@wdodelta.nl

Waterschap Vechtstromen

Bezoekers adres
Kooikersweg 1
7609 PZ Almelo

Post adres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

website: https://www.vechtstromen.nl
E-mail: info@vechtstromen.nl

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Scholengroep Carmel Hengelo voor GYM ATH HAVO MAVO VBO - Het Twickel Coll. BorneBornehttp://www.carmelhengelo.nl
Basisonderwijs
Basisschool De OptimistBornehttp://www.deoptimistborne.nl
BeekparkBornehttp://www.beekparkborne.nl
Jan LigthartschoolBornehttp://www.janligthart.com
Katholieke Basisschool de VonderBornehttp://www.de-vonder.nl
Rooms Katholieke Basisschool 't OldhofBornehttp://www.oldhofschool.nl
Rooms Katholieke Basisschool de WheeleBornehttp://www.de-wheele.nl
Rooms Katholieke Basisschool FloraBornehttp://www.basisschoolflora.nl
Sint Aegidius-SchoolHertmehttp://www.aegidiusschool.nl
Basisschool Sint StephanusBorne 
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.