Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Tubbergen - Publiek Melden

Binnen Gemeente Tubbergen is de veilgheid in de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen van burgers worden altijd erg gewaardeerd en snel opgepakt. Binnen Gemeente Tubbergen vallen ook Albergen, Fleringen, Geesteren OV, Haarle Gem Tubbergen, Harbrinkhoek, Hezingen, Langeveen, Mander, Manderveen, Mariaparochie, Reutum, Vasse. Gemeente Tubbergen is een gemeente in de Provincie Overijssel.

Logo Gemeente Tubbergen

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Tubbergen kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: gemeente@tubbergen.nl
Website: http://www.tubbergen.nl

Bezoekers adres

Raadhuisplein 1
7651 CV TUBBERGEN

Post adres

Postbus 30
7650 AA TUBBERGEN

Digitaal

Website: www.tubbergen.nl
E-mail: gemeente@tubbergen.nl

Telefoon

Algemeen: (0546) 62 80 00

Oppervlakte

147,4 KM2

Aantal Inwoners

21.397

Inwoners per km2

145

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Bezoekers adres
Dokter van Deenweg 186
8025 BM Zwolle

Post adres
Postbus 60
8000 AB Zwolle

website: https://www.wdodelta.nl
E-mail: info@wdodelta.nl

Waterschap Vechtstromen

Bezoekers adres
Kooikersweg 1
7609 PZ Almelo

Post adres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

website: https://www.vechtstromen.nl
E-mail: info@vechtstromen.nl

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
R.K. Scholengemeenschap Canisius voor vmbo havo vwoTubbergen 
Basisonderwijs
Rooms Katholieke Basisschool KadoesAlbergenhttp://www.kadoes.nl
Rooms Katholiek Basisschool Heilig HartFleringenhttp://www.heilighartschool.nl
Sint Aloysius-SchoolGeesteren Ovhttp://www.aloysgs.nl
Maria SchoolLangeveenhttp://www.marialv.nl
Basisschool De Zeven MijlenManderveenhttp://www.7mijlen.nl
Basisschool De Zeven MijlenManderveenhttp://www.7mijlen.nl
Basisschool St AlphonsusMariaparochiehttp://www.alphonsus.nl
Maria-School voor Rooms Katholiek BasisonderwijsReutumhttp://www.martum.nl
Basisschool De WiekslagTubbergenhttp://www.dewiekslag.nl
Basisschool Maria-SchoolVassehttp://www.mariavs.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.