Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Oldenzaal - Publiek Melden

Binnen Gemeente Oldenzaal is de veilgheid in de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen van burgers worden altijd erg gewaardeerd en snel opgepakt. Binnen Gemeente Oldenzaal vallen ook Deurningen. Gemeente Oldenzaal is een gemeente in de Provincie Overijssel.

Logo Gemeente Oldenzaal

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Oldenzaal kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@oldenzaal.nl
Website: http://www.oldenzaal.nl

Bezoekers adres

Ganzenmarkt 1
7571 CD OLDENZAAL

Post adres

Postbus 354
7570 AJ OLDENZAAL

Digitaal

Website: www.oldenzaal.nl
E-mail: info@oldenzaal.nl

Telefoon

Algemeen: (0541) 58 81 11

Oppervlakte

21,95 KM2

Aantal Inwoners

31.794

Inwoners per km2

1.448

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Bezoekers adres
Dokter van Deenweg 186
8025 BM Zwolle

Post adres
Postbus 60
8000 AB Zwolle

website: https://www.wdodelta.nl
E-mail: info@wdodelta.nl

Waterschap Vechtstromen

Bezoekers adres
Kooikersweg 1
7609 PZ Almelo

Post adres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

website: https://www.vechtstromen.nl
E-mail: info@vechtstromen.nl

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Twents Carmel College voor Gymnasium, Atheneum, Havo, Vmbo, ProOldenzaalhttp://www.twentscarmelcollege.nl
Twents Carmel College voor Gymnasium, Atheneum, Havo, Vmbo, ProOldenzaal 
Twents Carmel College voor Gymnasium, Atheneum, Havo, Vmbo, ProOldenzaal 
Twents Carmel College voor Gymnasium, Atheneum, Havo, Vmbo, ProOldenzaal 
Basisonderwijs
De BongerdOldenzaalhttp://www.daltondebongerd.nl
De BongerdOldenzaalhttp://www.daltondebongerd.nl
De EschOldenzaalhttp://www.bs-de-esch.nl
De LeemsteeOldenzaalhttp://www.leemstee.nl
De LindeOldenzaalhttp://www.obs-delinde.nl
De WendakkerOldenzaalhttp://www.wendakker.nl
DrieeenheidsschoolOldenzaalhttp://www.drie1.nl
FranciscusschoolOldenzaalhttp://www.franciscusschool.nl/
Nutsschool voor BasisonderwijsOldenzaalhttp://www.nutsschool-oldenzaal.nl
Rooms Katholieke Basisschool De MatenOldenzaalhttp://www.dematenoldenzaal.nl
Vrije School de ZevensterOldenzaalhttp://www.vrijeschoololdenzaal.nl
Vrije School de ZevensterOldenzaalhttp://www.vrijeschoololdenzaal.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.