Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Oldenzaal - Publiek Melden

Binnen Gemeente Oldenzaal is de veilgheid in de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen van burgers worden altijd erg gewaardeerd en snel opgepakt. Binnen Gemeente Oldenzaal vallen ook Deurningen

Logo Gemeente Oldenzaal

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Oldenzaal kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@oldenzaal.nl
Website: http://www.oldenzaal.nl

Bezoekers adres

Ganzenmarkt 1
7571 CD OLDENZAAL

Post adres

Postbus 354
7570 AJ OLDENZAAL

Digitaal

Website: www.oldenzaal.nl
E-mail: info@oldenzaal.nl

Oppervlakte

21,95 KM2

Aantal Inwoners

31.741

Inwoners per km2

1.446

Waterschap Vechtstromen

Bezoekers adres

Kooikersweg 1
7609 PZ Almelo

Post adres

Postbus 5006
7600 GA Almelo

website: https://www.vechtstromen.nl
E-mail: info@vechtstromen.nl

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Twents Carmel College voor Gymnasium, Atheneum, Havo, Vmbo met Lwoo, ProOldenzaalhttp://www.twentscarmelcollege.nl
Basisonderwijs
De BongerdOldenzaalhttp://www.daltondebongerd.nl
De EschOldenzaalhttp://www.bs-de-esch.nl
De LeemsteeOldenzaalhttp://www.leemstee.nl
De LindeOldenzaalhttp://www.obs-delinde.nl
De WendakkerOldenzaalhttp://www.wendakker.nl
DrieeenheidsschoolOldenzaalhttp://www.drie1.nl
FranciscusschoolOldenzaalhttp://www.franciscusschool.nl/
Nutsschool voor BasisonderwijsOldenzaalhttp://www.nutsschool-oldenzaal.nl
Rooms Katholieke Basisschool De MatenOldenzaalhttp://www.dematenoldenzaal.nl
Vrije School de ZevensterOldenzaalhttp://www.vrijeschoololdenzaal.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 23-10-2022
PubliekMelden.nl. Laatste update: 05-12-2022
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 30-05-2022

Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V. Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente.