Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Enschede - Publiek Melden

Gemeente Enschede is actief bezig met de openbare ruimte. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de lichtmasten maar ook aan zwerf afval op straat. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Gemeente Enschede is een gemeente in de Provincie Overijssel.

Logo Gemeente Enschede

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Enschede kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Website: https://dloket.enschede.nl/loket/producten-en-diensten/meldingen-klachten-over-de-openbare-ruimte#ProductMenu
Email: postbus20@enschede.nl
Website: http://www.enschede.nl

Bezoekers adres

Hengelosestraat 51
7514 AD ENSCHEDE

Post adres

Postbus 20
7500 AA ENSCHEDE

Digitaal

Website: www.enschede.nl
E-mail: postbus20@enschede.nl

Telefoon

Algemeen: 14 053

Oppervlakte

141,47 KM2

Aantal Inwoners

161.738

Inwoners per km2

1.143

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Bezoekers adres
Dokter van Deenweg 186
8025 BM Zwolle

Post adres
Postbus 60
8000 AB Zwolle

website: https://www.wdodelta.nl
E-mail: info@wdodelta.nl

Waterschap Vechtstromen

Bezoekers adres
Kooikersweg 1
7609 PZ Almelo

Post adres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

website: https://www.vechtstromen.nl
E-mail: info@vechtstromen.nl

Onderwijs

Hogescholen en Universiteiten
Saxion HogeschoolEnschedehttp://www.saxion.nl
Universiteit TwenteEnschedehttp://www.utwente.nl
Voortgezet Onderwijs
Bonhoeffer College voor Gymnasium, Atheneum, Havo, VMBO, LWOO en PrOEnschedehttp://www.bc-enschede.nl
Bonhoeffer College voor Gymnasium, Atheneum, Havo, VMBO, LWOO en PrOEnschede 
Bonhoeffer College voor Gymnasium, Atheneum, Havo, VMBO, LWOO en PrOEnschedehttp://www.bc-enschede.nl
Bonhoeffer College voor Gymnasium, Atheneum, Havo, VMBO, LWOO en PrOEnschedehttp://www.bc-enschede.nl
Bonhoeffer College voor Gymnasium, Atheneum, Havo, VMBO, LWOO en PrOEnschede 
Bonhoeffer College voor Gymnasium, Atheneum, Havo, VMBO, LWOO en PrOEnschedehttp://www.bc-enschede.nl
Greijdanus School voor LWOO VMBO HAVO VWOEnschede 
Het Stedelijk Alpha praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasiumEnschede 
Het Stedelijk College Zuid praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasiumEnschede 
Het Stedelijk Diekman praktijkonderwijsEnschedehttp://www.hetstedelijk.nl
Het Stedelijk Diekman praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasiumEnschede 
Het Stedelijk Innova praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasiumEnschedehttp://www.hetstedelijk.nl
Het Stedelijk ISK praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasiumEnschede 
Het Stedelijk Kottenpark praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasiumEnschedehttp://www.hetstedelijk.nl
Het Stedelijk Zwering praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasiumEnschede 
Openbare Scholengemeenschap Het Stedelijk Lyceum Havo Mavo Vbo LwooEnschede 
Openbare Scholengemeenschap Het Stedelijk Lyceum Havo Mavo Vbo LwooEnschede 
Openbare Scholengemeenschap Het Stedelijk Lyceum Havo Mavo Vbo LwooEnschede 
Openbare Scholengemeenschap Het Stedelijk Lyceum Havo Mavo Vbo LwooEnschede 
Openbare Scholengemeenschap Het Stedelijk Lyceum Havo Mavo Vbo LwooEnschedehttp://www.hetstedelijk.nl
Openbare Scholengemeenschap Het Stedelijk Lyceum Havo Mavo Vbo LwooEnschede 
Openbare Scholengemeenschap Het Stedelijk Lyceum Havo Mavo Vbo LwooEnschedehttp://www.hetstedelijk.nl
Openbare Scholengemeenschap Het Stedelijk Lyceum Havo Mavo Vbo LwootestEnschede 
Vakschool Het Diekman VboEnschedehttp://www.hetstedelijk.nl
Zone.college vmbo EnschedeEnschedehttp://www.zonecollege.nl
Basisonderwijs
Basisschool AlfonsusEnschede 
Basisschool BomansEnschedehttp://www.skoe.nl
Basisschool De Jonge HeldenEnschedehttp://www.jongehelden-enschede.nl
Basisschool de TroubadourEnschedehttp://www.skoe.nl/troubadour
Basisschool MenkotorenEnschedehttp://www.skoe.nl/menkotoren
Basisschool SchateilandEnschedehttp://www.skoe.nl
Basisschool Sint JanEnschedehttp://www.skoe.nl/st-jan
Basisschool St. GerardusEnschede 
Bassischool LiduinaEnschedehttp://www.skoe.nl/linduinaschool
BomansEnschedehttp://www.skoe.nl
BonifatiusEnschedehttp://www.skoe.nl/bonifatius
CBS De KoningEnschedehttp://www.dekoningvco.nl
Christelijke Basisschool Anna van BurenEnschedehttp://www.annavanburenvco.nl
Christelijke School voor Basisonderwijs DrakensteynEnschedehttp://www.drakensteynvco.nl
De KubusEnschedehttp://www.skoe.nl/kubus
De MarcellinusEnschede 
De NoorderkroonEnschedehttp://www.denoorderkroon.nl
De NoorderkroonEnschedehttp://www.denoorderkroon.nl
De RegenboogEnschedehttp://www.skoe.nl/regenboog
De TriangelEnschedehttp://www.skoe.nl/triangel
De WindroosEnschedehttp://www.skoe.nl/windroos
Enschedese SchoolverenigingEnschede 
Gereformeerde Basisschool De BronEnschedehttp://www.gbsdebron.nl
Gereformeerde Basisschool De FonteinEnschedehttp://www.gbsdefontein.nl
Het Vastert Opb BasisschoolEnschedehttp://www.obsvastert.nl
Nederlandsche Islamitische Basisschool Al UmmahEnschedehttp://www.alummah.nl
OBS De SterrenborghEnschedehttp://www.desterrenborgh.nl
Obs Het PaletEnschedehttp://www.hetpaletenschede.nl
Obs Het StroinkEnschedehttps://www.hetstroink.nl/
Openbare Basisschool Dalton LonnekerEnschedehttp://www.lonnekerschool.nl
Openbare Basisschool De Bothoven FreinetbasisschoolEnschedehttp://www.freinetschool.nl
Openbare Basisschool De BroekheurneEnschedehttp://www.debroekheurne.nl
Openbare Basisschool De EsmarkeEnschedehttp://www.obsdeesmarke.nl
Openbare Basisschool De SpinnerEnschedehttp://www.obshetstadsveld.nl
Openbare Basisschool De UitvindingEnschedehttp://www.deuitvinding.nl
Openbare Basisschool De Wielerbaan Montessori-SchoolEnschedehttp://www.dewielerbaan.nl
Openbare Basisschool EuropaEnschedehttp://www.obseuropa.nl
Openbare Basisschool Glanerbrug ZuidEnschede 
Openbare Basisschool Glanerbrug-NoordEnschedehttp://www.glanerbrug-noord.nl
Openbare Basisschool Harry BanninkEnschedehttp://www.obsharrybannink.nl
Openbare Basisschool Het WooldrikEnschedehttp://www.hetwooldrik.nl
Openbare Basisschool Het Zeggelt Montessori-SchoolEnschede 
Openbare Basisschool La ResEnschedehttp://www.basisschool-la-res.nl
Openbare basisschool MolenbeekEnschede 
Openbare Basisschool Park StokhorstEnschedehttp://www.obsparkstokhorst.nl
Openbare Basisschool PrinseschoolEnschedehttp://www.prinseschool.nl
Openbare Basisschool RoombeekEnschedehttp://www.roombeekschool.nl
Openbare Basisschool Willem WilminkEnschedehttps://www.obswillemwilmink.nl
OuvertureEnschedehttp://www.drakensteyn-ouverturevco.nl
PaulusEnschedehttp://www.skoe.nl/paulus
Paus JoannesEnschedehttp://www.skoe.nl
Pr MauritsEnschede 
Protestants Christelijke Basisschool MecklenburgEnschedehttp://www.mecklenburgvco.nl
SchateilandEnschedehttp://www.skoe.nl
Twekkelerveld Openbare BasisschoolEnschedehttp://www.obstwekkelerveld.nl
WereldWijsEnschedehttp://www.wereldwijs-glanerbrug.nl/
WereldWijsEnschedehttp://www.wereldwijs-glanerbrug.nl/
Willem van OranjeEnschedehttp://www.wvoschool.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.