Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Brunssum - Publiek Melden

Gemeente Brunssum is actief met het beheren van de openbare ruimte. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de openbare verlichting of stoeptegels die gevaarlijk liggen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen worden meestal snel opgepakt zodat we gezamenlijk zorgen dat onze gemeente, stad of dorp veilig blijft. Gemeente Brunssum is een gemeente in de Provincie Limburg.

Logo Gemeente Brunssum

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Brunssum kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: gemeente@brunssum.nl
Website: http://www.brunssum.nl

Bezoekers adres

Lindeplein 1
6444 AT BRUNSSUM

Post adres

Postbus 250
6440 AG BRUNSSUM

Digitaal

Website: www.brunssum.nl
E-mail: gemeente@brunssum.nl

Telefoon

Algemeen: (045) 527 85 55

Oppervlakte

17,29 KM2

Aantal Inwoners

27.770

Inwoners per km2

1.606

Waterschap Waterschap Limburg

Bezoekers adres
Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond

Post adres
Postbus 2207
6040 CC Roermond

website: https://www.waterschaplimburg.nl
E-mail: info@waterschaplimburg.nl

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Compass voor Atheneum Havo en MavoBrunssumhttp://www.compass-lvo.nl
Basisonderwijs
Basischool Titus BrandsmaBrunssumhttp://www.bstitusbrandsma.nl
Basisschool de CaleidoscoopBrunssumhttp://www.basisschooldecaleidoscoop.nl
Basisschool De OpstapBrunssumhttp://www.bsdeopstap.nl
Basisschool MeanderBrunssum 
Basisschool Sint FranciscusBrunssumhttp://www.bsfranciscus.nl
Basisschool Titus BrandsmaBrunssumhttp://www.bstitusbrandsma.nl
BS de VlindertuinBrunssumhttp://www.bsdevlindertuin.nl
Gereformeerde Basisschool BenjaminBrunssum 
Openbare Basisschool De TrampolineBrunssumhttp://www.obsdetrampoline.nl
Rooms Katholieke Basisschool LangebergBrunssumhttp://www.bslangeberg.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.