Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Simpelveld - Publiek Melden

Binnen Gemeente Simpelveld is de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, en pleinen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Woon je in Baneheide, Bocholtz dan val je ook onder Gemeente Simpelveld. Gemeente Simpelveld is een gemeente in de Provincie Limburg.

Logo Gemeente Simpelveld

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Simpelveld kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@simpelveld.nl
Website: http://www.simpelveld.nl

Bezoekers adres

Markt 1
6369 AH SIMPELVELD

Post adres

Postbus 21000
6369 ZG SIMPELVELD

Digitaal

Website: www.simpelveld.nl
E-mail: info@simpelveld.nl

Telefoon

Algemeen: (045) 544 83 83

Oppervlakte

16,4 KM2

Aantal Inwoners

10.255

Inwoners per km2

625

Waterschap Waterschap Limburg

Bezoekers adres
Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond

Post adres
Postbus 2207
6040 CC Roermond

website: https://www.waterschaplimburg.nl
E-mail: info@waterschaplimburg.nl

Onderwijs

Basisonderwijs
Basisschool BocholtzBocholtzhttp://www.bsbocholtz.nl
Basisschool de MeridiaanSimpelveldhttp://www.bsdemeridiaan.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.