Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Hattem - Publiek Melden

Binnen Gemeente Hattem is de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, en pleinen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Gemeente Hattem is een gemeente in de Provincie Gelderland.

Logo Gemeente Hattem

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Hattem kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: gemeente@hattem.nl
Website: http://www.hattem.nl

Bezoekers adres

Markt 1
8051 EZ HATTEM

Post adres

Postbus 93
8050 AB HATTEM

Digitaal

Website: www.hattem.nl
E-mail: gemeente@hattem.nl

Telefoon

Algemeen: (038) 443 16 16

Oppervlakte

24,2 KM2

Aantal Inwoners

12.624

Inwoners per km2

521

Waterschap Rijn en IJssel

Bezoekers adres
Liemersweg 2
7006 GG Doetinchem

Post adres
Postbus 148
7000 AC Doetinchem

website: https://www.wrij.nl
E-mail: info@wrij.nl

Waterschap Rivierenland

Bezoekers adres
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel

Post adres
Postbus 599
4000 AN Tiel

website: https://www.waterschaprivierenland.nl
E-mail: info@wsrl.nl

Waterschap Vallei en Veluwe

Bezoekers adres
Steenbokstraat 10
7324 AX Apeldoorn

Post adres
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

website: https://bovi2050.nl/blauw-omgevingsprogramma-2022-2027/
E-mail: servicedesk@vallei-veluwe.nl

Onderwijs

Basisonderwijs
Geref School De ZaaierHattemhttp://www.gbsdezaaier.nl
J JaspersschoolHattemhttp://www.janjaspersschool.nl
Obs De VlonderHattemhttp://www.obsdevlonder.nl
Obs Het Palet HattemHattemhttp://www.hetpalethattem.nl
Protestants Christelijke Basisschool Van HeemstraschoolHattemhttp://www.vanheemstraschool.nl
Sint AndreasschoolHattemhttp://www.sintandreasschool.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.