Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Heerde - Publiek Melden

Gemeente Heerde is actief bezig met de openbare ruimte. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de lichtmasten maar ook aan zwerf afval op straat. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Woon je in Veessen, Vorchten, Wapenveld dan val je ook onder Gemeente Heerde

Logo Gemeente Heerde

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Heerde kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: gemeente@heerde.nl
Website: http://www.heerde.nl

Bezoekers adres

Eperweg 5
8181 ET HEERDE

Post adres

Postbus 175
8180 AD HEERDE

Digitaal

Website: www.heerde.nl
E-mail: gemeente@heerde.nl

Oppervlakte

80,41 KM2

Aantal Inwoners

18.976

Inwoners per km2

235

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Christelijk College De NoordgouwHeerdehttp://www.noordgouw.nl
Basisonderwijs
Basisschool De IJsselvalleiVeessenhttp://www.deijsselvalleiveessen.nl
Cbs De ParelWapenveldhttp://www.bsdeparel.nl
CBS WereldwijsHeerdehttp://www.cbswereldwijsheerde.nl
Christelijke Basisschool Het TalentHeerdehttp://www.cbshettalentheerde.nl
Ds van MaasschoolWapenveldhttp://www.vanmaasschool.nl
Goede Herderschool voor Protestants Christelijk BasisonderwijsWapenveldhttp://www.bsdegoedeherder.nl
HorsthoekschoolHeerdehttp://www.horsthoek.nl
Jan LigthartschoolWapenveldhttp://www.jlswapenveld.nl
Jenaplanschool HeerdeHeerdehttp://www.jenaplanschoolheerde.nl
Kristal Gereformeerde basisschoolHeerdehttp://www.gbskristal.nl
Openbare Basisschool de SprengHeerdehttp://www.sprengheerde.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 26-10-2022
PubliekMelden.nl. Laatste update: 10-11-2022
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 30-05-2022

Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V. Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente.