Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Zwolle - Publiek Melden

Gemeente Zwolle is actief bezig met de openbare ruimte. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de lichtmasten maar ook aan zwerf afval op straat. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Gemeente Zwolle is een gemeente in de Provincie Overijssel.

Logo Gemeente Zwolle

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Zwolle kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Website: https://www.zwolle.nl/melding
Email: postbus@zwolle.nl
Website: http://www.zwolle.nl

Bezoekers adres

Lubeckplein 2
8017 JZ ZWOLLE

Post adres

Postbus 10007
8000 GA ZWOLLE

Digitaal

Website: www.zwolle.nl
E-mail: postbus@zwolle.nl

Telefoon

Algemeen: 14 038

Oppervlakte

119,28 KM2

Aantal Inwoners

133.141

Inwoners per km2

1.116

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Bezoekers adres
Dokter van Deenweg 186
8025 BM Zwolle

Post adres
Postbus 60
8000 AB Zwolle

website: https://www.wdodelta.nl
E-mail: info@wdodelta.nl

Waterschap Vechtstromen

Bezoekers adres
Kooikersweg 1
7609 PZ Almelo

Post adres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

website: https://www.vechtstromen.nl
E-mail: info@vechtstromen.nl

Onderwijs

Hogescholen en Universiteiten
Christelijke Hogeschool WindesheimZwollehttp://www.windesheim.nl/
Hogeschool KPZZwollehttp://www.kpz.nl/
Stichting Hogeschool ViaaZwollehttp://www.viaa.nl
Middelbaar beroepsonderwijs
C I B A P Christelijk MBOZwollehttp://www.cibap.nl
Deltion CollegeZwollehttp://www.deltion.nl
Stichting LandstedeZwollehttp://www.landstedegroep.nl
Voortgezet Onderwijs
Agnieten College locatie Meander voor Lyceum Havo Mavo Vbo LwooZwollehttp://www.meandercollege.nl
Agnieten College locatie Talentstad voor Lyceum Havo Mavo Vbo LwooZwollehttp://www.talentstad.nl
Agnieten College voor Lyceum Havo Mavo Vbo LwooZwollehttp://www.landstede.nl/voortgezetonderwijs
Agnieten College voor Lyceum Havo Mavo Vbo LwooZwolle 
Agnieten College voor Lyceum Havo Mavo Vbo LwooZwolle 
Agnieten College voor Lyceum Havo Mavo Vbo LwooZwolle 
Carolus Clusius College voor Lyceum Havo Mavo Vbo LwooZwollehttps://www.landstedegroep.nl/
CSE Topsportacademie NederlandZwollehttps://www.landstedegroep.nl/
De Boog Christelijke School voor PraktijkonderwijsZwollehttp://www.landstede.nl/voortgezetonderwijs
Greijdanus School voor LWOO VMBO HAVO VWOZwollehttp://www.greijdanus.nl
Gymnasium CeleanumZwolle 
Gymnasium CeleanumZwollehttp://www.celeanum.nl
LandstedeZwollehttp://www.landstedegroep.nl
Landstede loc. Centre for Sports & EducationZwollehttp://www.landstedegroep.nl
Landstede loc. JenaXLZwollehttp://www.landstedegroep.nl
Landstede loc. JenaXLZwollehttp://www.landstedegroep.nl
Landstede loc. Landstede Internationale Schakelklas (ISK)Zwollehttp://www.landstedegroep.nl
Landstede loc. TalentStad BeroepscollegeZwollehttp://www.landstede.nl/voortgezetonderwijs
Landstede loc. Thomas a Kempis BeroepscollegeZwollehttp://www.landstedegroep.nl
Meander CollegeZwollehttps://www.landstedegroep.nl/
Praktijkschool Het KwartiersZwollehttp://www.thorbecke-zwolle.nl
Praktijkschool Het KwartiersZwolle 
ROCV Landstede vestiging Thomas a Kempis collegeZwollehttp://www.landstedegroep.nl
Stichting LandstedeZwollehttp://www.landstedegroep.nl
Talentstad BeroepscollegeZwollehttps://www.landstedegroep.nl/
Talentstad PraktijkonderwijsZwollehttps://www.landstedegroep.nl/
Thorbecke Scholengemeenschap voor Ath Havo Mavo Vbo LwooZwolle 
Thorbecke Scholengemeenschap voor Ath Havo Mavo Vbo LwooZwollehttp://www.thorbecke-zwolle.nl
Thorbecke Scholengemeenschap voor Ath Havo Mavo Vbo LwooZwollehttp://www.thorbecke-zwolle.nl
Thorbecke SGM voor Ath Havo Mavo Vbo LwooZwolle 
Van der Capellen Scholengemeenschap voor ATH HAVO MAVO VBO LWOOZwollehttp://www.capellensg.nl
Van der Capellen Scholengemeenschap voor ATH HAVO MAVO VBO LWOOZwolle 
Van der Capellen Scholengemeenschap voor ATH HAVO MAVO VBO LWOOZwolle 
Zone.college vmbo ZwolleZwollehttp://www.zonecollege.nl
Basisonderwijs
Al Amana ZwolleZwollehttp://www.alamana.nl
Basisschool De DuyvencampZwolle 
Basisschool De WingerdZwolle 
Basisschool Geert GroteZwollehttp://www.geertgroteschool.nl
BuitenwijsZwolle 
CBS De WendakkerZwollehttp://www.dewendakker.nl
Chr. Basisschool Het CarillonZwollehttp://www.het-carillon.nl
Chr. Basisschool Het MozaiekZwolle 
Chr. Daltonschool Koningin EmmaZwollehttp://www.emmadaltonschool.nl
Christelijke Basisschool De MorgensterZwollehttp://go.to./morgenster
De AquarelZwollehttp://www.de-aquarel.nl
De IchthusZwolle 
De JenapleinschoolZwollehttp://www.jenapleinschool.nl
De SchatgraverZwollehttp://www.deschatgraver.nl
De WilgenburgZwolle 
De ZuidsterZwollehttp://www.cbsdezuidster.nl
Florens RadewynsschoolZwollehttp://www.florensradewijns.nl
Gereformeerde Academische Basisschool De SprankelZwollehttp://www.desprankel.org
Het SaffierZwolle 
Het StroomdalZwolle 
Katholieke Basisschool De VliegerZwollehttp://www.kbsdevlieger2.nl
Katholieke Jenaplanschool de PhoenixZwollehttp://www.de-phoenix.nl
Kindcentrum AquamarijnZwollehttp://www.kindcentrumaquamarijn.nl
Kindcentrum KasteelhoeveZwolle 
Kindercampus TrioMundoZwollehttp://www.triomundo.nl
Obs De CampherbeekZwollehttp://www.campherbeek.nl
Obs De IJsselhofZwollehttp://www.obs-ijsselhof.nl
Obs De MarkesteenZwollehttp://www.markesteen.nl
Obs De MarshofZwollehttp://www.marshof.nl
Obs De OctopusZwollehttp://www.obsdeoctopus.nl
Obs De OosterenkZwollehttp://www.oosterenk.nl
Obs De SchatkamerZwollehttp://www.obsdeschatkamer.nl
Obs De SpringplankZwollehttp://www.hetwonderwoud.nl
Obs De ToonladderZwollehttp://www.obsdetoonladder.nl
Obs De WerkschuitZwollehttp://www.de-werkschuit.nl
Obs De WiedenZwollehttp://www.obsdewieden.nl
Obs Het FestivalZwollehttp://www.hetfestivalzwolle.nl
OEC.Basisschool De KubusZwollehttp://www.kubus-zwolle.nl
Openbare Montessori BasisschoolZwollehttp://www.montessori-zwolle.nl
Openbare ParkschoolZwollehttp://www.parkschoolzwolle.nl
PC Basisschool De ArkZwolle 
PC Basisschool TalentumZwollehttp://www.talentum.nu
PC Daltonschool De ZevensprongZwolle 
SmaragdZwollehttp://www.gbs-smaragd.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.