Publieke ruimte - Openbare ruimte

Provincie Drenthe - Publiek Melden

Bezoekers adres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Post adres

Postbus 122
9400 AC Assen

Gemeenten binnen Provincie Drenthe


Waterschap(pen) binnen Provincie Drenthe


Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 27-11-2023
PubliekMelden.nl. Laatste update: 14-12-2023

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.