Publieke ruimte - Openbare ruimte

Provincie Limburg - Publiek Melden

Bezoekers adres

Limburglaan 10
6229 GA Maastricht

Post adres

Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Digitaal

Website: www.limburg.nl/
E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Gemeenten binnen Provincie Limburg


Waterschap(pen) binnen Provincie Limburg


Waterschap Waterschap Limburg

Bezoekers adres
Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond

Post adres
Postbus 2207
6040 CC Roermond

website: https://www.waterschaplimburg.nl
E-mail: info@waterschaplimburg.nl

Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 03-10-2023
PubliekMelden.nl. Laatste update: 14-12-2023
Register van Overheidsorganisaties, Waterschappen. Laatste controle: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.